Tillkännagivande Kommunfullmäktige 23 april

Måndag den 23 april kl. 13.15

Stadshusets sessionssal våning 1