Anslag: Kommunfullmäktige 2018-02-26


Instans: Kommunfullmäktige


Sammanträdesdatum: 2018-02-26


Paragrafer: §46-79


Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-06


Datum då anslaget tas ned: 2018-03-28


Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningens kansli


Sekreterare: Elisabeth Qvarnström


Länk till protokoll för kommunfullmäktige 2018-02-26