Anslag: Fritidsnämnden 2018-02-28


Instans: Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-02-28

Paragrafer: § 24-§ 36

Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-06

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-28

Förvaringsplats för protokollet: Fritidsförvaltningen

Sekreterare: Vega Mångs

Länk till protokoll för fritidsnämnden 2018-02-28