Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Anslag socialnämndens enskilda utskott 2018-02-15

Instans: Socianämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2018-02-14

Paragrafer: §39-§52

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-16

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-12

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, kansliet

Sekreterare: Ann-Christine Halmetkangas