Anslag: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-08


Instans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-02-08

Paragrafer: §6-§11

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-13

Datum då anslaget tas ned: 2018-03-07

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare: Anna Nilsson