Överförmyndarnämndens mottagningstid


Överförmyndarexpeditionen har telefon- och mottagningstid vardagar kl. 10.00-12.00.