Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Anslag: Socialnämndens enskilda utskott, 2018-01-31

Instans: Socianämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2018-01-31

Paragrafer: §23-§38

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-01

Datum då anslaget tas ned: 2018-02-23

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, kansliet

Sekreterare: Ann-Christine Halmetkangas