Anslag: Kommunrevisionen 2018-01-18

Instans: Kommunrevisionen


Sammanträdesdatum: 2018-01-18


Paragrafer: §1


Datum då anslaget sätts upp: 2018-01-19


Datum då anslaget tas ned: 2018-02-12


Förvaringsplats för protokollet: Kommunrevisionen


Sekreterare: Kristian Damlin

Brödtext