Anslag: Kommunstyrelsen 2018-01-15


Instans: Kommunstyrelsen


Sammanträdesdatum: 2018-01-15


Paragrafer: §1-§27


Datum då anslaget sätts upp: 2018-01-18


Datum då anslaget tas ned: 2018-02-09


Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningens kansli


Sekreterare: Elisabeth Qvarnström

 

Länk till protokoll kommunstyrelsen 2018-01-15öppnas i nytt fönster