Anslagstavla

Detta är Luleå kommuns anslagstavla. Här hittar du anslag och kungörelser från nämnder och sammanträden.

Anslagsbevis, kungörelser och tillkännagivanden