Kommunen är en politiskt styrd organisation och kommunfullmäktige är dess högsta beslutande församling. Som medborgare avgör du med din röst i det allmänna valet vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får.

Här kan du läsa om hur Luleå kommun styrs, hitta förtroendevalda i styrelser och nämnder, ta del av beslut med mera.

Minimera
Senaste nytt
 • Fritt kaffe inom hela Luleå kommun

  Sedan den första mars i år får alla som arbetar inom Luleå kommun gratis kaffe och te under arbetsdagen.
  Publicerat 2018-03-23 av Stina Östman
 • Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde den 26 mars sammanlagt 17 ärenden, bland annat följande:
  Publicerat 2018-03-21 av Katja Güth Laitila
 • Maritha Meethz visar e-tjänsten Luleåförslaget vid en dator.

  Nu lanseras Luleåförslaget – ett nytt sätt för Luleåborna att göra sin röst hörd

  Från och med idag ändras systemet för medborgarförslag. I stället för att skriva ut och fylla i en pappersblankett kan Luleåborna nu lämna e-förslag via kommunens webb på hur Luleå ska utvecklas. Förslag som sedan övriga kommunmedborgare kan rösta på.
  – Om ett förslag får tillräckligt många röster så behandlas det politiskt, berättar kommunfullmäktiges ordförande Maritha Meethz

  Publicerat 2018-03-20 av Susanne Lundblom
 • Kommunens revisorer oeniga

  Kommunens revisorer har lämnat två revisionsberättelser för 2017. Revisorerna är inte eniga när det gäller att tillstyrka ansvarsfrihet för tidigare ordförande i kommunstyrelsen Yvonne Stålnacke och stadsbyggnadsnämndens tidigare ordförande Lenita Ericson.
  Publicerat 2018-03-20 av Monika Aunes
 • Digitala investeringar och entreprenörskap ger drivkraft till näringslivs- och samhällsförändring i Norrbotten, Sverige, Norden och Europa

  Digitalisering och globalisering påverkar oss. Kunskap och kompetens behövs för att möta nya utmaningar och för att kunna ge svar på frågor som uppstår.Vad står den nya teknologin för? Hur många jobb försvinner och vilka nya tillkommer? Är vårt sätt att organisera samhällets institutioner och verksamheter anpassade till förutsättningarna? Finns det ledarskap för en ny ekonomi som öppnar för engagemang, delaktighet och som är mera cirkulär och hållbar?
  Publicerat 2018-03-19 av Jeanett Enstedt