Luleå kommun logo

VildaKidz och Folkhälsa - Ett samarbetsprojekt

VildaKidz och Folkhälsa på socialförvaltningen ingår under ett års tid i ett samverkansprojekt. Projektets idé är att bidra till att främja goda levnadsvanor och livsvillkor för familjer med barn och ungdomar samt att nå ut med rätt stöd i ett tidigt skede.

Våld i nära relationer

Centrum mot våld

Samlingsnamnet för arbetet mot våld i nära förhållanden i Luleå kommun. Innehåller verksamheterna FREDA- och EQ-mottagningen.

FREDA-mottagningen

FREDA-mottagningen riktar sig till vuxna och barn som är eller har varit våldsutsatta i en nära relation.

Kontakta oss på 020-44 22 44

EQ-mottagningen

EQ-mottagningen mot våld är för dig som utövat eller utövar någon form av våld i nära relation.

Kontakta oss på 0920-45 30 00