Luleå kommun logo

VildaKidz och Folkhälsa - Ett samarbetsprojekt

VildaKidz och Folkhälsa på socialförvaltningen ingår under ett års tid i ett samverkansprojekt. Projektets idé är att bidra till att främja goda levnadsvanor och livsvillkor för familjer med barn och ungdomar samt att nå ut med rätt stöd i ett tidigt skede.

Pengar och vägledning vägledning

Vi kan hjälpa dig med kostnadsfri rådgivning kring din ekonomi eller något du köpt. Du når oss vardagar 9-12 på 0920-45 30 00.

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Till Försörjningsenheten kan du vända dig om du har frågor om eller vill ansöka om ekonomiskt bistånd.

Du når oss på telefon 0920–45 44 75 vardagar kl. 10-12 och 13.30-14.30
eller via kundtjänst 0920-45 30 00.

Ekonomiskt bistånd, som ibland kallas socialbidrag eller försörjningsstöd, kan du söka om du bor eller vistas i Luleå kommun och saknar eller inte har tillräckliga inkomster till din försörjning. Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt stöd som du ansöker om månadsvis. Stödet är utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov, som kostnader för mat, boende med mera. Om du är gift, registrerad partner eller bor som sambo behöver ni göra en gemensam ansökan. Det är först om ni tillsammans i hushållet saknar tillräckligt med inkomster eller tillgångar för er gemensamma försörjning som ni kan ha rätt att få försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.

Du kan också söka ekonomiskt bistånd för en engångskostnad så som tandvård.

Du kan själv beräkna om du har rätt till försörjningsstöd, gå in på Socialstyrelsens hemsida och sök ”provberäkning ekonomiskt bistånd”.

Om du vill ställa generella frågor går det bra att vara anonym, men vill du göra en ansökan måste du uppge vem du är som kontaktar oss för att vi ska kunna ta emot och registrera den.