Luleå kommun logo

VildaKidz och Folkhälsa - Ett samarbetsprojekt

VildaKidz och Folkhälsa på socialförvaltningen ingår under ett års tid i ett samverkansprojekt. Projektets idé är att bidra till att främja goda levnadsvanor och livsvillkor för familjer med barn och ungdomar samt att nå ut med rätt stöd i ett tidigt skede.

Övrigt hjälp och stöd stöd

Personligt ombud (PO)

”Personligt ombud är ett stöd för dig över 18 år som har långvarig psykisk funktionsnedsättning och stora svårigheter att få vardagen att fungera . Personligt ombud fungerar som en hjälp till hjälpen. Vi kan vägleda och stödja dig i kontakten med olika myndigheter, hälso-och sjukvård och socialtjänst. Personligt ombud är en fristående verksamhet (vi tillhör inte kommunen, sjukvården eller någon myndighet). Det är ett tidsbegränsat stöd som inte kostar något”.

Kontakta oss på 0920-45 30 00
Läs mer om Personligt ombud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigstöd - psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, beroende

Anhörigkonsulent för anhöriga till personer från 18 år med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och beroendesjukdom.

Anhörigstöd - långtidssjuka och äldre

Anhörigkonsulent för anhöriga till långtidssjuka från 18 år eller äldre personer.

Kontakta oss på 0920-45 30 00
Läs mer om anhörigstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.