Luleå kommun logo

VildaKidz och Folkhälsa - Ett samarbetsprojekt

VildaKidz och Folkhälsa på socialförvaltningen ingår under ett års tid i ett samverkansprojekt. Projektets idé är att bidra till att främja goda levnadsvanor och livsvillkor för familjer med barn och ungdomar samt att nå ut med rätt stöd i ett tidigt skede.

Hjälp till barn, ungdom och familj

Det är till oss du först vänder dig med dina frågor. Välkommen att kontakta oss, vardagar kl. 8-17, på 0920-45 30 00.

Ungdomsmottagningen

På Ungdomsmottagningen finns möjlighet att träffa kurator, skolsköterska, barnmorska, undersköterska och läkare. Det finns bokade tider och drop-in.

Det är ingen besöksavgift och inget remisstvång. Du kan prata och fråga om allt du funderar på; till exempel psykisk (o)hälsa, livs- och identitetsfrågor, relationer, sex och samlevnad, alkohol/droger. Du kan även få rådgivning kring preventivmedel, testa dig för sexuellt överförbara infektioner, få dagen efter-piller, kondomer, göra graviditetstest samt ställa frågor om kroppen.

För kuratorssamtal är åldersgränsen 12 år till och med 25 år och för övriga besök är åldersgränsen 12 år tom 20 år.

Besöksadressen är Timmermansgatan 26.

Du hittar mer information på Ungdomsmottagningens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn och Ungdomspsykiatrin, BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin är en specialistverksamhet inriktad på insatser till barn och ungdomar t o m 17 år med medelsvåra till svåra psykiska tillstånd. Problemen ska vara av sådan omfattning och intensitet att de kräver specialistvård. Vill du som förälder komma i kontakt med BUP ringer du BUP-linjen, som är en länsövergripande enhet som tar emot alla nya ärenden till barn- och ungdomspsykiatrin i Region Norrbotten.

Läs mer om BUP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn och ungdomshälsan, Psykologer

Tillhör Region Norrbotten.

Psykologerna inom barn- och ungdomshälsan arbetar med barn och ungdomar i åldern 6 – 17 år samt deras föräldrar. Tyngdpunkten ligger på förebyggande arbete och tidiga insatser innan bekymren vuxit sig stora.

Remiss behövs via din hälsocentral.

Föräldrasupporten

Du som har barn i åldern 0-20 år kan vända dig till Föräldrasupporten för rådgivning kring ditt föräldraskap. Välkommen att kontakta oss på 0920-45 45 20. Läs mer om Föräldrasupporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mötesplatsen för barn och föräldrar

Mötesplatsen är en öppen verksamhet för barn och föräldrar, som är öppen på dagtid (mån-fre).

Kontakta oss på 0920-45 36 33
Läs mer om Mötesplatsen för barn och föräldrar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.