Luleå kommun logo

VildaKidz och Folkhälsa - Ett samarbetsprojekt

VildaKidz och Folkhälsa på socialförvaltningen ingår under ett års tid i ett samverkansprojekt. Projektets idé är att bidra till att främja goda levnadsvanor och livsvillkor för familjer med barn och ungdomar samt att nå ut med rätt stöd i ett tidigt skede.

Föräldrarnas relation

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen arbetar med samlevnadsfrågor, främst i parrelationer.

Kontakta oss på 0920-45 43 90
Läs mer om Familjerådgivningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjerätten

Via familjerätten kan ni som föräldrar få stöd vid en separation/skilsmässa. Familjerätten behandlar frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Kontakta oss på 0920-45 30 00
Läs mer om Familjerätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.