Luleå kommun logo

VildaKidz och Folkhälsa - Ett samarbetsprojekt

VildaKidz och Folkhälsa på socialförvaltningen ingår under ett års tid i ett samverkansprojekt. Projektets idé är att bidra till att främja goda levnadsvanor och livsvillkor för familjer med barn och ungdomar samt att nå ut med rätt stöd i ett tidigt skede.

Droger, alkohol och beroende

Råd och stöd, RoS mottagningen

På RoS-Mottagningen erbjuds Råd- och Stödsamtal till:

Personer från 18 år med ett riskbruk, skadligt bruk och/eller beroende av alkohol, droger eller spel om pengar samt anhöriga till personer med denna problematik.

Det kan vara föräldrar, syskon, kompis eller annan anhörig som behöver råd och stöd. Det är kostnadsfritt och man kan vara anonym, vi har sekretess och för inga journaler.

Kontakta oss på 0920-45 44 05 eller 0920-45 56 06.

Föräldrasupporten

under Hjälp till barn, ungdom och familj

Öppenvården barn och unga

under Hjälp till barn, ungdom och familj

Tillsammansgrupper

Luleå kommun och Svenska kyrkan erbjuder Tillsammansgrupper för barn och ungdomar som lever/ eller har levt i familjer där det finns eller har funnits missbruk/ psykisk ohälsa hos närstående vuxna.