MyKey - Ta nästa steg!

Vi vänder oss till dig som är mellan 16 - 25 år som inte studerar eller arbetar. MyKey anordnar aktiviteter och samtal för att stärka och ge dig motivationen och inspirationen att börja studera eller arbeta.

Hur går det till?

För att få delta i MyKey behöver du uppfylla kriterier. Om du uppfyller kriterierna skrivs ett samarbetsavtal under. Under din tid i My Key kommer du gå igenom tre faser med olika aktivteter och utmaningar.

Kriterier för att delta i MyKey

Du behöver uppfylla några kriterier för att delta i MyKey.

 • Du är skriven i Luleå Kommun
 • Du är mellan 16 – 25 år
 • Du är inte inskriven i en skola
 • Du arbetar inte
 • Du tillbringa stor del av din tid i hemmet
 • Du har inte ett pågående alkohol- och drogmissbruk eller kontakt med kriminalvården
 • Du är redo för motivationshöjande aktiviteter och social träning
 • Du är redo att börja sträva mot målet; arbetsprövning, studier, arbete

Vid deltagandet i MyKey utgår ingen ekonomisk ersättning.

Samarbetsavtal

Samarbetsavtalet består av:

 • Din medverkan i MyKey är frivillig, men har du valt att delta ska aktiviteterna/träffarna prioriteras.
 • Tänk på att du är viktig för andra
 • Delta för din och för andras skull
 • På våra aktiviteter hjälps vi åt med det som behöver göras
 • På MyKey är alla välkomna och här visar vi respekt för varandra
 • Vi bemöter varandra utifrån diskrimineringsgrunderna Länk till annan webbplats.
 • Vid frånvaro meddelar du detta till personalen på MyKey
 • Kommunikation genom appen Skills, telefon, mail och fysiska eller digitala möten
 • Bekräfta att du läst skickade meddelanden med ett OK
 • Mobiltelefoner används inte under MyKeys aktiviteter
  • Om inte:
  • Telefonen är en del i aktiviteten
  • Du väntar ett viktigt samtal
  • Vi kommit överens om annat
 • Visa hänsyn genom att:
  • Undvik starka dofter
  • Ha en god hygien (duscha, rena kläder, borsta tänderna)
 • Rökning är förbjuden i nära anslutning till MyKeys aktiviteter. Rökning vid pauser avskilt från övriga är tillåtet.

Fas 1 - Lära känna varandra

Du börjar med att skriva in dig. Sen kommer vi ha ett samtal med dig för att påbörja en kartläggning. Vi träffar dig, antingen fysiskt eller digitalt under cirka en timme. Vi kan varva samtalen med aktiviteter utifrån ditt intresse.

Kartläggningen blir en egen planering för dig med mål både på kort och lång sikt. Det stora målet är att du ska bryta din isolering, få stöd utifrån din individuella situation och motiveras vidare till studier och arbete.
Kortsiktiga mål kan vara små utmaningar, till exempel utmana social ångest genom gruppaktiviteter eller utmaningar att komma ut från hemmet i fysisk aktivitet. Målen kan handla om att skapa trygghet för dig i sociala sammanhang, för att du ska få möjlighet att ta dig vidare till studier eller arbete.

Under Fas 1 träffar vi dig bara individuellt. Det är viktigt att vi tillsamman bygger upp trygghet och tillit mellan dig och oss på MyKey för att du med framgång ska ha bästa möjlighet att gå vidare till Fas 2.

Fas 2 - Aktivitet i grupp

I Fas 2 påbörjar vi gruppaktiviteter av olika slag för social träning, skapa motivation, glädje och energi.

MyKey erbjuder gruppaktiviteter varje vecka. Exempel på aktiviteter: spel, quiz, samvaro, föreläsningar, studiebesök, frukost, fysisk aktivitet eller en utflykt.

För att utmana social ångest, skapa sammanhang och gemenskap efter din tid hos oss på MyKey, genomför vi flera aktiviteter på platser utanför MyKeys egna lokaler.

Från början är det vanligt att delta i fåtal gruppaktiviteter, för att sedan allt eftersom öka antalet aktiviteter. Allt beror på när du är redo att ta nästa steg framåt.

På varje gruppaktivitet är vi mellan 2-10 personer.

Fas 3 - Aktivitet i grupp och avslut

Nu inleds Fas 3 där framtiden står i fokus. Ganska tidigt under processens pratar vi tillsammans om din framtid och var du vill i livet. Vi bollar idéer och ger information om hur du kan ta dig framåt. Vi följer med dig på olika möten som stöd, det kan vara allt från möten med studievägledare, studiebesök på någon skola eller besöka andra insatser på Arbetsmarknadsförvaltningen som du kan delta i.

När du hittat ett alternativ framåt försöker vi på MyKey göra övergången till det nya så smidig som möjligt. Om du till exempel ska påbörja en arbetsprövning kan vi kombinera aktiviteterna på MyKey med det nya. Därefter minskas kontakten med MyKey succesivt.

När den nya planeringen framåt fungerar avslutar vi formellt ditt deltagande i MyKey. Det sker genom att du får fylla i en utvärdering och ha ett avslutningssamtal med oss.

Det här är början på alla dina steg framåt i livet och vi finns som stöd för dig under den här tiden.

Gör en intresseanmälan om att delta i My Key genom att fylla i formuläret nedan.

Är du skriven i Luleå  * (obligatorisk)
Är du skriven i Luleå


Klicka i ditt svar
Är du mellan 16-25 år? * (obligatorisk)
Är du mellan 16-25 år?


Klicka i ditt svar
Är du hemmasittare? (arbetar inte, är inte inskriven i skolan och tillbringar stor del hemma) * (obligatorisk)
Är du hemmasittare? (arbetar inte, är inte inskriven i skolan och tillbringar stor del hemma)


Klicka i ditt svar
Är du redo för motivationshöjande aktiviteter och social träning? * (obligatorisk)
Är du redo för motivationshöjande aktiviteter och social träning?


Klicka i ditt svar
Fyll i dina kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Fyll i dina kontaktuppgifter
Vårdnadshavares kontaktuppgifter (för personer under 18 år som ansöker om att delta i My Key)