Formulär för nominering

För att uppmärksamma personal i Luleå kommuns förskolor/skolor som enskilt eller i arbetslag arbetar på ett föredömligt sätt för att barn och elever ska nå kunskapsmålen delar barn- och utbildningsförvaltningen ut två stipendier på 10 000 kr. Läs mer om Stipendier för fördömligt arbete med barn och elever

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 31 mars klockan 23.30.
Senast publicerad: 2022-03-10Senast uppdaterad: 2022-04-01