Luleå kommun logo

Utveckla

Ett av våra övergripande uppdragsmål är att öka Luleås attraktionskraft både för nya invånare och näringslivetableringar. På så sätt vill vi också bidra till en positiv befolkningstillväxt i Luleå.

Vi vill aktivt bidra till att förstärka en redan attraktiv tillväxtregion med Luleå som nav. Via vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för fler företag och organisationer att växa. Och indirekt säkra arbetstillfällen för fler som kan förverkliga sina framtidsdrömmar här hos oss. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för en positiv befolkningstillväxt. En positiv tillväxt som alla kan dra nytta av.