Luleå kommun logo

Samverka

Ett av våra övergripande uppdragsmål är att bidra till att Luleå blir ett ledande nav för tillväxt genom stabil kompetensförsörjning.

Vi samverkar direkt med det kommunala näringslivsbolaget Luleå Business Region. Indirekt söker vi samverkan med andra externa parter för att stärka Luleås näringslivsfrämjande struktur.

Vi ser oss gärna som ett nav för fler aktörer som vill bidra till att stärka vår region. Vi kan länka samman och bygga broar för arbetsgivare och projekt som stöttar den omställning som näringslivet nu går igenom.

På bild från vänster: Anders Granberg, vd Luleå Näringsliv, Anna Broström, förvaltningschef arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun, Kjell-Åke Johansson tf vd Luleå Business Region och Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande Luleå kommun.

 

Foto: Julia Edbom, Luleå Business Region.