Luleå kommun logo

Samordna

Ett av våra uppdragsmål är att skapa en samordningsstruktur för att bidra till en hållbar kompetensförsörjning i Luleå.

Vi samordnar egna kommunala projekt, samverkansprojekt med extern part och helt externa projekt. Allt för att stärka en helhetsbild över pågående projekt och för att förenkla för dig som söker hjälp.

Vi vill förenkla för företag och organisationer att hitta bästa möjliga lösning för just deras behov. Vi är på sätt och vis en förmedling av möjligheter för att trygga dina framtida behov av kompetensförsörjning.

Innehåll plusbox