Luleå kommun logo

Pågående projekt och samarbeten

Här presenterar vi pågående projekt och aktuella samarbeten. Klicka i de blå boxarna för mer information.

Kompetensstegen, Luleå Business Region

Rätt kompetens genom utbildning och matchning

Kompetensstegen i Luleå är ett utbildnings- och matchningsprojekt som som ska bidra till att öka omställningsförmågan hos näringslivet i Luleå och regionen. Genom nära samverkan mellan privata och offentliga arbetsgivare och akademi erbjuder Kompetensstegen insatser som:

  • Matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Utbildningsinsatser i flera nivåer som bland annat rör kompetensplanering, talangstrategi och rekrytering

Projektet har ett övergripande och särskilt fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet samt jämställdhet.

Luleå Näringslivs branschråd Länk till annan webbplats. fungerar som fokusgrupper i projektet, vars arbete ska leda fram till den behovsanalys som kommer att ligga till grund för insatser i projektet.

Projektet vänder sig till små och medelstora företag som påverkats av Corona-pandemin och som vill arbeta för en omställning av verksamheten för att matcha framtidens krav från arbetssökande och en långsiktig hållbarhet i verksamheten. Kompetensstegen i Luleå riktar sig även till kvinnor, utrikesfödda, unga vuxna och studenter som matchar arbetsgivares behov av framtida kompetens.

Kompetensstegen är en del av Kompetenslotsen i Luleå som hjälper företag att hitta de möjligheter till stöd som skapas i regionens näringslivsfrämjande projekt.

Projektägare:

Luleå Business Region

Projekttid:

2020-11-01–2023-04-30

Samarbetsparter:

Luleå Näringsliv, Luleå tekniska universitet

Resurs från Luleå Business Region:

Linda Björk

Finansiärer:

Luleå Näringsliv, Sparbanken Nord Framtidsbanken, Luleå kommun, Luleå Business Region