Luleå kommun logo

Lotsa

Ett av våra uppdragsmål är att öka omställningsmöjligheter för arbetsgivare och arbetssökande i Luleå.

Se oss som din lots och din potentiella guide till den optimala matchningen av stödåtgärder och tillväxtprojekt. Vi har överblicken och sakkunskapen. Via vår samverkan kan vi ge dig ingångar inte bara till rätt projekt, utan även till rätt person.

Finns det pågående projekt som kan lösa de problem ni har identifierat på ert företag eller organisation? Vilka stödfunktioner finns?

Fråga oss!