Luleå kommun logo

Framtidens arbetskraft

Stora rekryteringsbehov väntar

Hela 51 000 personer behöver rekryteras till lediga tjänster i Norrbotten fram till 2030 bara på grund av pensionsavgångarna. Det visar en studie gjord av Luleå tekniska universitet. Av dessa hela 15 000 bara i Luleå. Ta del av rapporten i sin helhet här. Länk till annan webbplats.

Lägg till det LKAB:s miljardsatsning i Malmfälten, samverkansprojektet Hybrit och flera större etableringar som visar behov av ytterligare tusentals rekryteringar så är utmaningen glasklar. Kompetensförsörjningen är och förblir en affärskritisk fråga för offentlig sektor såväl som för näringslivet.

Undersökningen visar en slående bild av de behov som ska mötas. Här presenteras några aktuella yrkeskategorier och procentuell andel som går i pension fram till 2030:

Undersköterskor

49%

Sjuksköterskor

44%

Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare

47%

Skötare, vårdare, personliga assistenter

35%

Kontorsassistenter och sekreterare

54%

Lastbils- och bussförare

40%

Ingenjörer och tekniker

43%

Snickare, murare, anläggningsarbetare

35%

Fordonsmekaniker, reparatörer

34%

Organisationsutvecklare, utredare, HR-specialister

48%

IT-chefer

50%

Fastighets- och förvaltningschefer

69%

Politiker och högre ämbetsmän

79%

Ekonomi- och finanschefer

55%

Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva

53%


Exempel: I faktiska tal betyder det bara för Luleå 1 650 tekniker och ingenjörer, 1 455 bygg- och anläggningsarbetare och 1 136 maskinoperatörer och monteringsarbetare.

En stor utmaning för att möta dessa behov handlar om att vända trenden när det gäller utflyttningen av unga, speciellt yngre kvinnor och att bli bättre på att integrera nyanlända.