Luleå kommun logo

Jag tar mig framåt

Hej och välkommen till Jag tar mig framåt, ett projekt och en utmaning som främjar klimatsmarta och aktiva skoltransporter, alltså att gå eller cykla till skolan.

Projektet Jag tar mig framåt handlar om att cykla eller gå till och från skolan i fyra veckor. Under projektets gång mäter och räknar ni hur långt eleverna tillsammans har cyklat eller gått . Varje vecka utför också eleverna "spelifierade" och motiverande uppdrag om miljö, hälsa och trafiksäkerhet - som enkelt knyts an och vävs in i den vanliga undervisningen, skol- och fritidshemstiden. Jag tar mig framåt genomföras i åk 2 och åk 5. I åk 5 äger projektet rum senhöst - vinter.

Från hösten 2020 har projektet utvidgats så att hela skol- och fritidshemsdagen omfattas. Hur ni vill lägga upp det på just er skola, för att öka den fysiska aktiviteten och rörelsen bestämmer ni tillsammans på er skola och fritidshem.

Ett projekt - många vinster

Projektet har redan visat sig kunna stärka barnens hälsa och lärande, självständighet och personlig utveckling samt den så värdefulla sammanhållningen i elevgruppen. Det här blir något som eleverna tar sig an tillsammans! Projektet har utformats av forskare vid Luleå Tekniska universitet och utvecklats och genomförts på skolor i Luleå.

Projektet omfattar nu hela skol - och fritidshemsdagen vilket bidrar till att rörelsen och den fysiska aktiviteten ökar. Den satsningen som Luleå kommun gör genom att utveckla detta förväntas leda till en implementering som består och blir en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Framförallt ser vi potentialen i att utveckla rörelseaktviteterna i samband med strukturerad och planerad rastverksamhet samt pedagogisk utevistelse under fritidshemstiden.

Genom att möjliggöra en långsiktig satsning på ökad rörelse för eleverna på låg- och mellanstadiet finns en förhoppning om att hållbara vanor även följer upp i högstadiet och vuxenlivet.

Nyheter

Nu finns det tillgängligt att ladda ner, du länkas vidare till vår blogglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

“Åker jag bil sitter jag ju still, så när jag kommer till skolan kanske jag är sprallig” - Luleå fick barnen att gå eller cykla till skolan och lärarna märkte genast en skillnad"

Färre bilskjutsar har gett Luleåbarnen en tryggare skolväg och piggare start på skoldagen. Forskare vid Luleå tekniska universitet följer med utvecklingen, men lärarna märker redan nu en tydlig skillnad.

Frisk luft och motion gör gott, det vet väl de flesta. Att barn i dag rör på sig på tok för lite vet vi också. I Luleå har man bestämt sig för att göra något åt saken.

Barn ute i en lekpark vintertid

Elever som deltar i projektet Jag tar mig framåt.

I reportaget från Svenska Ylelänk till annan webbplats, som Marianne Sundholm har skrivit kan du läsa mer om hur lärarna på Ormbergsskolan i Luleå arbetar med projektet Jag tar mig framåt. reportaget Svenska Ylelänk till annan webbplats

Sedan sex år tillbaka samarbetar kommun och universitet för att få skolbarnen att röra på sig mer, genom att promenera eller cykla till skolan, året runt.

– Om jag åker bil då sitter jag ju still, så när jag kommer till skolan och ska jobba då kanske jag är sprallig och vill springa. Fast om jag går då har jag redan sprungit av mig, förklarar Linnea Berglund som går i trean på Ormbergsskolan i Luleå.

Klasskompisen Emrik Lindblom-Nilsson fyller på:

– Man hinner prata med kompisar på vägen till skolan och man hinner ha roligt.

Bild som visar två av lärarna som arbetar med projektet.

Tuija Nevänperä och Maria Mandahl lärare på skolan.

Jag tar mig framåt är framgångsrikt folkhälsoprojekt som Luleå kommun och Luleå tekniska universitet har drivit sedan 2016. Målsättningen med projektet är att främja barns hälsa, öka trafiksäkerheten och bidra till en bättre hållbarare miljö.

Projektet utökas nu och omfattar från och med i höst även en röreslesatsning under hela skol - och fritidshemsdagen som skall implementeras för att bli en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Vinn biobiljetter

Forskare vid Luleå Tekniska Universitet arbetar med ett pågående forskningsprojekt som syftar till att öka antalet barn som går och cyklar till skolan för att främja fysisk aktivitet, projektet kallas ”Aktiva skoltransporter”.

Just nu pågår en undersökning av vilka attityder och uppfattningar du som förälder har till att ditt/dina barn cyklar eller går till skolan.

Biobiljetter delas ut till de tre klasser i Luleå kommun som har fått flest antal svar av föräldrar på enkäten. Länk till undersökningen får alla vårdnadshavare via Tietoappen.

Forskare vid Luleå Tekniska Universitet arbetar med ett pågående forskningsprojekt som syftar till att öka antalet barn som går och cyklar till skolan för att främja fysisk aktivitet, projektet kallas ”Aktiva skoltransporter”.

Just nu pågår en undersökning av vilka attityder och uppfattningar du som förälder har till att ditt/dina barn cyklar eller går till skolan.

Biobiljetter delas ut till de tre klasser i Luleå kommun som har fått flest antal svar av föräldrar på enkäten. Länk till undersökningen får alla vårdnadshavare via Tietoappen.

“Åker jag bil sitter jag ju still, så när jag kommer till skolan kanske jag är sprallig” - Luleå fick barnen att gå eller cykla till skolan och lärarna märkte genast en skillnad"

Färre bilskjutsar har gett Luleåbarnen en tryggare skolväg och piggare start på skoldagen. Forskare vid Luleå tekniska universitet följer med utvecklingen, men lärarna märker redan nu en tydlig skillnad.

Frisk luft och motion gör gott, det vet väl de flesta. Att barn i dag rör på sig på tok för lite vet vi också. I Luleå har man bestämt sig för att göra något åt saken.

Barn ute i en lekpark vintertid

Elever som deltar i projektet Jag tar mig framåt.

I reportaget från Svenska Ylelänk till annan webbplats, som Marianne Sundholm har skrivit kan du läsa mer om hur lärarna på Ormbergsskolan i Luleå arbetar med projektet Jag tar mig framåt. reportaget Svenska Ylelänk till annan webbplats

Sedan sex år tillbaka samarbetar kommun och universitet för att få skolbarnen att röra på sig mer, genom att promenera eller cykla till skolan, året runt.

– Om jag åker bil då sitter jag ju still, så när jag kommer till skolan och ska jobba då kanske jag är sprallig och vill springa. Fast om jag går då har jag redan sprungit av mig, förklarar Linnea Berglund som går i trean på Ormbergsskolan i Luleå.

Klasskompisen Emrik Lindblom-Nilsson fyller på:

– Man hinner prata med kompisar på vägen till skolan och man hinner ha roligt.

Bild som visar två av lärarna som arbetar med projektet.

Tuija Nevänperä och Maria Mandahl lärare på skolan.

Jag tar mig framåt nu för alla i åk 2 och åk 5

Nu sker en utvidgning av folkhälsoprojektet "Jag tar mig framåt" som Luleå kommun och Luleå tekniska universitet har drivit sedan 2016. Det framgångsrika konceptet har uppmärksammats nationellt och regionalt. Från hösten 2019 kommer det att spridas och omfatta alla elever i åk 2 och åk 5 i Luleå kommun.

Projektet sprids nu dessutom i hela regionen, fler kommuner kommer att delta i detta folkhälsoprojekt där Region Norrbotten nu också går in. Läs mer om deras del i projektet aktiva skoltransporter 2.0 med start hösten 2019länk till annan webbplats.

Målsättningen med projektet är att främja barns hälsa, öka trafiksäkerheten och bidra till en bättre hållbarare miljö.
Barn rör sig allt mindre i vardagen, detta är en utveckling som vi behöver vända.

Skolan är en arena där man når alla barn och unga och har därmed en grundläggande roll i arbetet för en god och jämlik hälsa, både i sin roll som ansvarig för utbildning, och som plattform för ett hälsofrämjande arbete.

Tack vare de goda resultat i tidigare i projektet utvidgas nu projektet inom Luleå kommun till att omfatta alla elever i åk 2 och 5. Samarbetspartner är även Stadsbyggnadsförvaltningen.länk till annan webbplats

Arbetet med projektet är igång

Nu har terminens arbete med aktiva skoltransporter och Jag tar mig framåt dragit igång på allvar ute på skolorna

Råneskolan är ett exempel på en skola med femmor där arbetet pågår för fullt. Agniezska Holgersson är lärare i klassen.

-Det är ett riktigt bra projekt. Jag upplevde projektet som lite stressande i början, och kände en viss osäkerhet. Men efter att ha kommit igång upplever jag det som väldigt bra och positivt och jag uppskattar hemsidan med länkar och förslag på lektionerna, det ger ett bra och stöd till undervisningen.

Empowerment och gamification är viktiga moment i projektet för att öka motivationen hos eleverna. Agniezska lyfter också fram att eleverna upplever projektet som positivt och att de gillar det varierade arbetssättet.

Agniezska Holgersson, på bild, är lärare i klassen.

Agniezska Holgersson, på bild, är lärare i klassen.

Agniezska Holgersson, på bild, är lärare i klassen.

- Det som har gjort det så tacksamt att arbeta med projektet är att det tagits emot så väl av elever, lärare och vårdnadshavare. Alla upplever det som positivt. Elever och lärare kanske främst för att det ger möjligheter till annat lärande, exempelvis de lärandepromenader vi använder oss av. Vårdnadshavarna tycker att det är bra att skolan fokuserar extra på elevernas hälsa och uppmuntrar verkligen detta, berättar Agniezska Holgersson.

Med bästa sällskapet för att berätta om Let´s Gå, Trampa På!

Per Lindqvist, 11 år berättar om när hans klass deltog i projektet Jag tar mig framåt. Vi får ta del av hans tips om vintercykling och hör också Anna-Karin Lindqvist berätta mer om projektet.

Lyssna 2:04:00 in i reportaget för att höra Pers klokskap, Förmiddag i p4 Norrbottenlänk till annan webbplats.

Det är kärlek att låta sina barn gå eller cykla

Det är kärlek att låta sina barn gå eller cykla dit de ska. Så resonerar Folkhälsocentrum vid Region Norrbotten som tillsammans med Luleå tekniska universitet och fem norrbottniska kommuner vill få fler barn att gå eller cykla till skola och fritidsaktiviteter.

Bilden visar Anna-Karin Lindqvist, Annika Nordstrand, Per Linqvist, Linda Frohm (M) och Louice Stridsman

Anna-Karin Lindqvist, Annika Nordstrand, Per Linqvist, Linda Frohm (M) och Louice Stridsman

Luleå är en av fem kommuner

Alla hushåll som har elever i årskurs två eller fem i kommunerna Arjeplog, Gällivare, Luleå, Kalix och Haparanda får snart ett kuvert med posten. I kuvertet finns två nyckelringar och informationsmaterial som uppmuntrar alla barn att året om välja aktiva transporter, oavsett om man bor i stad eller i landsbygd.

Utskicket består av en informationsfolder och två nyckelringar. En är till barnets cykelnyckel eller hemnyckel. Den andra ska de vuxna sätta bilnyckeln på. Barn vill ofta cykla eller gå dit de ska, men föräldrarna tycker ibland att det är lättare och snabbare att ta bilen. Tanken är att man som vuxen ska påminnas om att det är bra med aktiva transporter varje gång man plockar upp bilnyckeln och ser nyckelringen.

Färre än hälften av norrbottniska barn i årskurs fyra kommer upp till de rekommenderade 60 minuter av rörelse per dag. I årskurs sju är det 72 procent som inte når målet, i gymnasiet 74 procent. Ökad fysisk aktivitet förbättrar hälsan, skolresultat och arbetsklimat i klassrummet. Dessutom leder projektet till en ökad trafiksäkerhet runt skolorna och ger miljövinster.

– Det är till och med så att i ett långsiktigt perspektiv görs stora samhällsvinster om man går eller cyklar. Preliminära beräkningar visar att för varje kilometer ett barn cyklar eller går sparar samhället tio kronor, säger Anna-Karin Lindqvist, lektor vid Luleå tekniska universitet.

Utskick av nyckelring som skickas hem till vårdnadshavare till elever i åk 5

Utskicket består av en informationsfolder och två nyckelringar.

Luleå kommun - en modellkommun

Luleå tekniska universitet har drivit Aktiva skoltransporter, både Luleå kommun och Region Norrbotten driver nu arbeten som är en förlängning av det projektet.

– Skolan är en arena där vi når alla barn och unga. Vi har därför en grundläggande roll i arbetet för en god och jämlik hälsa, säger Louice Stridsman, verksamhetschef i grundskolan inom Luleå kommun.

– Nu ser vi till att fler kommuner och skolor får möjlighet att ta del av de erfarenheter och arbets- och informationsmaterial som tagits fram av Luleå kommuns personal de tre senaste åren. Let’s gå, trampa på är inget engångsprojekt utan kommer att upprepas. Det kommer nya elever till årskurs två och fem varje år, säger Linda Frohm, regionråd (M).

Let’s gå, trampa på är en av Region Norrbottens 118 insatser som bidrar till att Norrbottens folkhälsostrategi för att skapa en mer jämlik och jämställd folkhälsa förverkligas.

TACK TILL ALLA BARN!

Det går framåt i ”Jag tar mig framåt”- projektet. Stina Rutberg och Anna-Karin Lindqvist blev Årets innovatörer på LTU. De vill rikta ett särskilt Tack till alla barnen som medverkat i projektet . Utom dom inget pris.

Delar av motiveringen:
Årets innovatör 2018 Stina och Anna-Karin har genom sitt arbete med Aktiva skoltransporter skapat innovativa lösningar på stora samhällsutmaningar med barn och ungas hälsa.

I samband med prisutdelningen poängterade Stina och Anna-Karin att det egentligen är barnen som är årets innovatörer eftersom det är deras idéer som varit grunden i projektet. Dessutom blev Luleå kommun årets samarbetskommun delvis pga Aktiva skoltransporter!

Så växte årets vintercyklingsinnovation fram i Luleålänk till annan webbplats

Hedersomnämnande för arbete med hållbart resande

Under onsdagen den 3 juli 2019 fick Luleå kommun ta emot ett hedersomnämnande under en cermoni i Almedalen för sitt arbete med aktiva skoltransporter och för arbetet med reseutmaningen med motiveringen: "Hedersomnämnandet för nyskapande kommun i SHIFT 2019 för innovativa insatser med aktiva skoltransporter och vintercykling samt för inspirerande resespel som främjar hållbart resande bland kommunens anställda". Läs mer om detta på Vårt Luleå.länk till annan webbplats

Det går framåt i ”Jag tar mig framåt”- projektet. Stina Rutberg och Anna-Karin Lindqvist blev Årets innovatörer på LTU. De vill rikta ett särskilt Tack till alla barnen som medverkat i projektet . Utom dom inget pris.

Delar av motiveringen:
Årets innovatör 2018 Stina och Anna-Karin har genom sitt arbete med Aktiva skoltransporter skapat innovativa lösningar på stora samhällsutmaningar med barn och ungas hälsa.

I samband med prisutdelningen poängterade Stina och Anna-Karin att det egentligen är barnen som är årets innovatörer eftersom det är deras idéer som varit grunden i projektet. Dessutom blev Luleå kommun årets samarbetskommun delvis pga Aktiva skoltransporter!

Så växte årets vintercyklingsinnovation fram i Luleålänk till annan webbplats

Kontakt
Senast publicerad: 2020-09-21Senast uppdaterad: 2020-09-21