Luleå kommun logo

Välkommen till Örnässkolan

”Här tror vi på styrkan med mångfald och jämlikhet!”


Örnässkolan ligger i nära anslutning till stadsdelarna Örnäset och Skurholmen i Luleå. Här går omkring 450 elever från förskoleklass till årskurs 9. På Örnässkolan jobbar erfarna och engagerade pedagoger, ledare och yrkesmänniskor. På vår skola tror vi på styrkan med mångfald och att behandla alla jämlikt. Vi lägger stort fokus på alla människors lika värde, vilket genomsyrar vårt pedagogiska arbete. Vi strävar hela tiden efter att anpassa vår undervisning efter alla elevers olika förutsättningar och behov. Skolan har även ett väl fungerande elevråd som värnar elevernas inflytande.

Om vår skola

Vi har inspirerande studiemiljöer med bra utrustade salar för ämnen som musik, bild, slöjd, idrott och NO. Skolan präglas av vår satsning på matematik, digitaliserat lärande och varierad idrott & hälsa som bedrivs i vår moderna idrottshall och utomhus på vår multiarena. Örnässkolan har en tillåtande atmosfär och en god sammanhållning där utvecklingen av det pedagogiska arbetet leds av rektor som tillsammans med välutbildade pedagoger skapar en kreativ och inkluderande skola som finns till för alla elever.

*Den här texten är framtagen tillsammans med skolans elevråd samt ansvarig pedagogisk ledare.

Kontakt

Mer om Örnässkolan länk till annan webbplats

Senast publicerad: 2021-04-21Senast uppdaterad: 2021-04-21