Luleå kommun logo

Samverka

Ett av våra övergripande uppdragsmål är att bidra till att Luleå blir ett ledande nav för tillväxt genom stabil kompetensförsörjning.

Vi samverkar direkt med det kommunala näringslivsbolaget Luleå Business Region. Indirekt söker vi samverkan med andra externa parter för att stärka Luleås näringslivsfrämjande struktur.

Vi ser oss gärna som ett nav för fler aktörer som vill bidra till att stärka vår region. Vi kan länka samman och bygga broar för de som har utvecklande projekt som stöttar den omställning som näringslivet nu går igenom.

Senast publicerad: 2020-12-03Senast uppdaterad: 2020-12-03