Luleå kommun logo

Underlag till strategisk plan och budget

Här samlar vi underlag till strategisk plan och budget. Filmer, dokument, siffror som hjälper dig inför det politiska beslutet.

Se introduktionsfilmerna

Samordnare Lena Bengtén om fullmäktiges fyra utvecklingsområden.

Ekonomichefen Lena Lundberg sammanfattar de ekonomiska förutsättningar.

Processen för strategisk plan och budget

processbild

Vår process för att ta fram strategisk plan och budget syftar till att planera mål, verksamhet och resurser för tillväxt och hållbar utveckling i Luleå kommun.

Processen startade i februari när nämnderna presenterade resultat och framtida utmaningar för budgetutskottet. Därefter analyserades tre underlag: omvärldsrapport, uppföljning av övergripande mål till 2050 och redovisning av förra årets resultat. De tre rapporterna behandlades, utmaningar identifierades och resulterade i planeringsförutsättningar som beslutades av budgetutskottet i april och juni.

Efter beslutet användes planeringsförutsättningarna som underlag för planerings- och budgetarbete i nämnder och styrelser fram till slutet av augusti. I början av september lämnade nämnderna sina åtaganden för utvecklingsområdena och konsekvenser av de preliminära ramarna i planeringsförutsättningarna.

Nu har ett underlag till strategisk plan och budget arbetats fram och behandlats av kommundirektörens ledningsgrupp. På denna sida kan du ta del av underlaget inför budgetutskottets sammanträde den 29 september samt ladda ner stöd för att skapa ditt eget budgetförslag.

Kommunfullmäktige fastställer en strategisk plan och budget i oktober. Efter beslutet gör nämnder och styrelser sina justeringar och tar fram slutliga versioner av verksamhetsplanerna. I januari är årets strategiska plan och budget komplett och arbetet med att genomföra planen startar. Då startar processen för att följa upp resultat och utvärdera arbetet.

I underlaget till strategisk plan och budget för 2021 - 2023 redovisas kommunfullmäktiges utvecklingsområden för mandatperioden med nämndernas åtaganden och mätetal som ska bidra till förflyttning inom respektive utvecklingsområde. I underlaget ingår också budget för 2021 och plan för 2022-2023 för kommunen och avkastningskrav för bolagskoncernen.

Läs underlaget till Strategisk plan och budget 2021-2023

Dokument Strategisk plan och budget


Gör din egen budget

Beräkningsark till politikerna


Läs vad nämnderna rapporterat in

Sammanställning nämndernas åtagande


Ställ frågor

Skicka eventuella frågor till planalys@lulea.se så besvarar vi dem eftersom.


Senast publicerad: 2020-09-29Senast uppdaterad: 2020-09-29