Luleå kommun logo

Vård och omsorg

Här hittar du aktuell information om kommunens arbete och rekommendationer om coronaviruset. Det övergripande målet för kommunens arbete är att skydda riskgrupper samt att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Här hittar du aktuell information om vård och omsorg.

Uppdaterad information 2020-11-19 klockan 19.38

Tillfälligt besöksförbud på alla äldreboenden 20/1 - 9/2

Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillfälligt besöksförbud på alla äldreboenden inom Luleå kommun. Förbudet gäller från och med 20 januari till och med 9 februari. Undantag kan göras, särskilt vid vård i livets slutskede. Det ska ske i samråd med enhetschef eller sjuksköterska.

Mötesplatserna och restaurang Fyren

Stängda tillsvidare är kommunens mötesplatser, för äldre, funktionshindrade och anhöriga samt även restaurangen på Fyren. Från och med 1 oktober har vissa planerade aktiviteter startat inom Äldresupporten och Anhörigstöd.

Du som är sjuk och har inbokat möte

Vi uppmanar alla som känner sig sjuka att stanna hemma. Men om du redan är inbokad på ett möte kan du ringa 0920-45 44 75 och boka om till ett telefonmöte.

Ansökan om försörjningsstöd
Ansök om försörjningsstöd via e-tjänsten ekonomiskt biståndlänk till annan webbplats

Är du inbokad på ett möte på försörjningsenheten men känner dig sjuk, kan du ringa 0920-45 44 45 och boka om till ett telefonmöte.

Behöver du stöd och hjälp?

Kommunen erbjuder stöd och hjälp i olika former till familjer och enskilda i alla åldrar. Tveka inte att kontakta oss, vi finns till för dig.

Luleå kommuns kundcenter tar emot dina frågor om vilket stöd och vilken hjälp vi kan erbjuda. Kontakta kundcenter på 0920-45 30 00, vardagar mellan klockan 8-17.

Anhörigstöd: Alla som vårdar eller stödjer en närstående som är över 18 år och är långvarigt sjuk, funktionshindrad, har en beroendesjukdom eller psykisk ohälsa har rätt till stöd. Läs mer om kommunens anhörigstöd eller kontakta våra anhörigkonsulenter via kundcenter 0920-45 30 00

Centrum mot våld

  • FREDA-mottagningen: För den som är eller har varit utsatt för våld i nära relation. Även för barn och unga som upplevt våld mellan närstående vuxna. Ring och boka tid, samtalet syns inte på din telefonräkning. Tfn: vardagar kl 8-17, 020-44 22 44. Mejl: freda@lulea.se
  • Alternativ-mottagningen mot våld: För dig som utövat eller utövar någon form av våld i nära relation. Tfn: vardagar kl 8-17, 0920-45 30 00. Mejl: alternativ@soc.lulea.se

Demensteamet ger stöd och vägledning till alla som vårdar eller stödjer en närstående med demenssjukdom. Kontakta demensteamet via kundcenter 0920-45 30 00

Familjerådgivningen (råd i nära relationer) Tfn mån-fre 8:30-10:00: 0920-45 43 90 Läs mer om Familjerådgivning i Luleå kommmun.

Främjande av psykisk hälsa: Medmänskligt stöd för stunden som lyssnar, tröstar samt vid behov hänvisar till professionellt stöd. Telefon: vardagar kl 8-17, 0920-45 30 00 (för vidare koppling). Mejl: psykiskhalsa@soc.lulea.se Fler råd och tips hittar du även på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats om psykisk hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föräldrasupporten: Erbjuder stöd till föräldrar eller närstående som har barn och ungdomar i åldern 0-20 år. Vägledning och verktyg att bemöta ditt barn i olika situationer. Besök, telefonkontakt eller digitala möten. Tfn: vardagar kl 8-17, 0920-45 45 20. Mejl: foraldrasupporten@lulea.se Webb: www.lulea.se/foraldrasupportenlänk till annan webbplats

Kurator på ungdomsmottagningen (råd och stöd till unga)
Luleå ungdomsmottagninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Tfn: mån-fre 0920-28 45 60

Personligt ombud: Vänder sig till dig med långvarigt psykiskt funktionshinder som är 18 år och uppåt. Telefon: vardagar kl 8-17, 0920-45 30 00 (för vidare koppling).

Äldresupporten: För dig som idag har enklare insatser från kommunen och vill ha information, råd och stöd i din vardag. Ring oss via kundcenter på 0920 - 45 30 00. Du kan delta i våra digitala möten eller vi kan ha kontakt via telefon. Läs mer på www.lulea.se/aldresupportenlänk till annan webbplatsSenast publicerad: 2021-01-19Senast uppdaterad: 2021-01-19