Luleå kommun logo

Vård och omsorg

Här hittar du aktuell information om kommunens arbete och rekommendationer om coronaviruset. Det övergripande målet för kommunens arbete är att skydda riskgrupper samt att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Här hittar du aktuell information om vård och omsorg.

Uppdaterad information 2020-06-12 klockan 12.39

Så jobbar vi med vård och omsorg i coronatider

Inom Luleå kommun arbetar vi alltid för att våra brukare och anhöriga ska känna sig trygga med den vård och omsorg vi erbjuder. Men vi upplever nu en ökad oro i samhället och får många frågor. Vi ska försöka besvara några av de vanligaste och berätta hur vi arbetar med den utmaning vi nu står inför. Läs hela artikeln om vård och omsorg i coronatiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på vartlulea.se

Du som är sjuk och har inbokat möte

Vi uppmanar alla som känner sig sjuka att stanna hemma. Men om du redan är inbokad på ett möte kan du ringa 0920-45 44 75 och boka om till ett telefonmöte.

Ansökan om försörjningsstöd
Ansök om försörjningsstöd via e-tjänsten ekonomiskt biståndlänk till annan webbplats

Är du inbokad på ett möte på försörjningsenheten men känner dig sjuk, kan du ringa 0920-45 44 45 och boka om till ett telefonmöte.

Behöver du stöd och hjälp?

Kommunen erbjuder stöd och hjälp i olika former till familjer och enskilda i alla åldrar. Tveka inte att kontakta oss, vi finns till för dig.

Luleå kommuns kundcenter tar emot dina frågor om vilket stöd och vilken hjälp vi kan erbjuda. Kontakta kundcenter på 0920-45 30 00, vardagar mellan klockan 8-17.

Anhörigstöd: Alla som vårdar eller stödjer en närstående som är över 18 år och är långvarigt sjuk, funktionshindrad, har en beroendesjukdom eller psykisk ohälsa har rätt till stöd. Läs mer om kommunens anhörigstöd eller kontakta våra anhörigkonsulenter via kundcenter 0920-45 30 00

Centrum mot våld

  • FREDA-mottagningen: För den som är eller har varit utsatt för våld i nära relation. Även för barn och unga som upplevt våld mellan närstående vuxna. Ring och boka tid, samtalet syns inte på din telefonräkning. Tfn: vardagar kl 8-17, 020-44 22 44. Mejl: freda@lulea.se
  • Alternativ-mottagningen mot våld: För dig som utövat eller utövar någon form av våld i nära relation. Tfn: vardagar kl 8-17, 0920-45 30 00. Mejl: alternativ@soc.lulea.se

Demensteamet ger stöd och vägledning till alla som vårdar eller stödjer en närstående med demenssjukdom. Kontakta demensteamet via kundcenter 0920-45 30 00

Familjerådgivningen (råd i nära relationer) Tfn mån-fre 8:30-10:00: 0920-45 43 90 Läs mer om Familjerådgivning i Luleå kommmun.

Främjande av psykisk hälsa: Medmänskligt stöd för stunden som lyssnar, tröstar samt vid behov hänvisar till professionellt stöd. Telefon: vardagar kl 8-17, 0920-45 30 00 (för vidare koppling). Mejl: psykiskhalsa@soc.lulea.se Fler råd och tips hittar du även på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats om psykisk hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föräldrasupporten: Erbjuder stöd till föräldrar eller närstående som har barn och ungdomar i åldern 0-20 år. Vägledning och verktyg att bemöta ditt barn i olika situationer. Besök, telefonkontakt eller digitala möten. Tfn: vardagar kl 8-17, 0920-45 45 20. Mejl: foraldrasupporten@lulea.se Webb: www.lulea.se/foraldrasupportenlänk till annan webbplats

Kurator på ungdomsmottagningen (råd och stöd till unga)
Luleå ungdomsmottagninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Tfn: mån-fre 0920-28 45 60

Personligt ombud: Vänder sig till dig med långvarigt psykiskt funktionshinder som är 18 år och uppåt. Telefon: vardagar kl 8-17, 0920-45 30 00 (för vidare koppling).

Äldresupporten: För dig som idag har enklare insatser från kommunen och vill ha information, råd och stöd i din vardag. Ring oss via kundcenter på 0920 - 45 30 00. Du kan delta i våra digitala möten eller vi kan ha kontakt via telefon. Läs mer på www.lulea.se/aldresupportenlänk till annan webbplats

Totalt besöksförbud vid äldre- och LSS-boenden

Från och med 1 april och till och med 31 augusti 2020 råder besöksförbud på Luleå kommuns alla äldreboenden samt korttidsboendena på Bergviken, Midskogen och Västberga. Dessutom Baldergårdens och Perhindersa gruppboenden. Även kommunens mötesplatser, restaurang Fyren och närståendeplatserna hålls stängda till samma datum.

Detta kan komma att förädras om eller när regeringens tar nytt beslut gällande nationellt besöksförbudöppnas i nytt fönster.

Undantag kan göras, särskilt vid vård i livets slut. Det ska ske i samråd med enhetschef, sjuksköterska eller personal.

Frågor från anhöriga besvaras av enhetschef och personal. För frågor om trygghetsboenden, hänvisar vi till Lulebo och Galären som ansvarar för de trygghetsboenden som finns i Luleå.

Aktiviteter på mötesplatserna ställs in

Socialförvaltningens mötesplatser gör tillfälligt uppehåll med gruppaktiviteter från 13 mars till 31 augusti. Det gäller även planerade aktiviteter på samtliga vård- och omsorgsboenden som genomförs med utomstående resurser, exempelvis dans, musik och sång.

Restaurang Fyren har stängt till och med 31 augusti.

Med anledning av beslutet kring socialförvaltningens mötesplatser stänger även Blixten, mötesplatsen för dig med funktionsvariation, tills vidare.

Senast publicerad: 2020-06-12Senast uppdaterad: 2020-06-12