Luleå kommun logo

Möten och evenemang

Här hittar du aktuell information om kommunens arbete och rekommendationer om coronaviruset. Det övergripande målet för kommunens arbete är att skydda riskgrupper samt att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Här hittar du information om vad som gäller för kommande möten och evenemang i Luleå.

Uppdaterad information 2020-04-15 klockan 08.00

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 27 mars och begränsningen innebär ett maxantal om 50 personer får delta.

Läs mer om den nya förordningen på regeringens webbplats.länk till annan webbplats

Läs vad som menas med sammankomster och tillställningar på polisen.se.länk till annan webbplats

Luleå kommun arbetar just nu med att se över vilka av våra kommande evenemang, möten och konferenser som påverkas. Vi kommer att löpande uppdatera sidan med ny information.

Evenemang på Kulturens hus i Luleå

Vissa konserter och evenemang på Kulturens hus kommer påverkas av begränsningen. För uppdaterad information om vilka evenemang som berörs följ Kulturens hus informationssida om corona.länk till annan webbplats

SM-veckan Luleå-Boden

Med anledning av regeringens beslut har RF och SVT i samråd med Luleå kommun och Boden kommun beslutat att ställa in SM-veckan vinter 2020.länk till annan webbplats

För er som köpt en SM-mössa gäller följande för återbetalning.länk till annan webbplats

Kommunens mötesplatser

Socialförvaltningens mötesplatser gör tillfälligt uppehåll med gruppaktiviteter från 13 mars till 1 maj. Det gäller även planerade aktiviteter på samtliga vård- och omsorgsboenden som genomförs med utomstående resurser, exempelvis dans, musik och sång.

Restaurang Fyren har stängt till och med 30 april.

Med anledning av beslutet kring socialförvaltningens mötesplatser stänger även Blixten, mötesplatsen för dig med funktionsvariation, tills vidare.

Även mötesplatsen för barn och föräldrar håller stängt en tid framåt med början från måndag 16 mars. Mötesplatsen är en öppen förskoleverksamhet för daglediga vårdnadshavare och deras barn i förskoleåldern. Vi återkommer med information om när den öppnar igen.

På Mötesplats Hertsö galleria kommer montern att vara obemannad till och med den 19 maj.

Rekryteringsmässa i Råneå

Rekryteringsmässan är inställd på grund av regeringens direktiv att ställa in alla större evenemang på grund av Corona viruset. Luleå business region har idag beslutat att ställa in alla evenemang, så även rekryteringsmässan i Råneå.

Luleå brandstation

Besöksförbud på Luleå brandstation. Besöksförbudet omfattar samtliga verksamheter i huset; räddningstjänsten, ambulansen och SOS Alarm. Vi gör detta för att förebygga och förhindra spridning av viruset inom våra verksamheter, som klassas som samhällsviktiga.

Navet, mötesplatsen för unga

Navet, Luleås mötesplats för unga mellan 16-20 år, flyttar från 18 mars över sin verksamhet till den digitala världen för en tid framöver. Detta som en följd av beslutet att Luleås gymnasieelever, Navets målgrupp, ska gå över till distansundervisning. Här kan du läsa mer om Navets digitala verksamhet.länk till annan webbplats

Infomöte enskilda avlopp

Möte Södra Prästholm 2 april inställdlänk till annan webbplats

Senast publicerad: 2020-04-15Senast uppdaterad: 2020-04-15