Byggnadsvårdsdag på Hägnan den 20 maj 2017

En hel dag i byggnadsvårdens tecken! Timringens grunder, bilning och knuttekniker, vård av spisar och murar, kok av rödfärg och föreläsning om kökets historia. Det och och mycket mer kan du ta del av på Friluftsmuseet Hägnan den 20:e maj!

Aktiviteterna kommer att pågå mellan kl.10-16. Det mesta kommer att ske utomhus och förhoppningsvis kommer solen att lysa över oss och hantverkarna arbeta på tunet mellan lanthandeln och rundlogen. Om inte så kommer vi att inrymma aktiviteterna under tak i rundlogen, på stora dansbanan, långlogen etc. Föredraget om kök hålls i Storgårdens sal och byggnadsvårdsvandringen utgår från Hägnan.

Program

• • • Timringens grunder, bilning, olika knuttekniker och sätt att laga och renovera timringar. Timmerman Ingemar Sjölund

• • • Fönsterrenovering Kent Vesterlund företaget Mixter X visar hur man lagar gamla fönster.

• • • Målning med traditionella färger kl. 11 rödfärgskokning Erica Duvensjö företaget Pite Byggnadsvård visar och berättar om färger.

• • • Från timmerstock till färdig taksticka Kent Åström företaget Eko-Rot visar och berättar om takstickor

• • • kl. 12.00 Vård av spisar och murar, information om sotning Murarna Sven-Erik Mukka och Jon Kero samt Luleå sotningsväsende finns till hands för att svara på frågor om detta

• • • kl. 13.00 ”Det svenska köket - från platsbyggt till IKEA” Byggnadsantikvarie Pernilla Lindström föreläser om kökets historia.

• • • kl. 14 Byggnadsvårdsvandring i kyrkstaden Byggnadsantikvarie Bertil Thelin och världsarvssamordnare Sara Vintén På plats finns också Hålla hus - Skellefteå museum Möbellinjen Älvsby folkhögskola Företag och hantverkare inom byggnadsvård Christer Löfgren Gallejaur Projektet Kyrkstugerestaurering på Jordbrogränd.

För mer information kontakta Ann-Louise Lång, friluftsmuseet Hägnan.