Hägnans vänner

Hägnans vänner är en ideell förening för alla som värnar om gamla traditioner i allmänhet och friluftsmuseet Hägnan i synnerhet. Medlemskapet är kostnadsfritt. Vi träffas några gånger per år, utbyter erfarenheter och provar på gamla tekniker.

För anmälan och mer information kontakta Ann-Louise Lång 0920-454622, alt.
ann-louise.lang@lulea.se