Flerspråkscentrum

Flerspråkcentrum är ett resurscenter och en bemanningsenhet som stöttar skolor och förskolor i Luleå kommun i en likvärdig utbildning av flerspråkiga barn och elever.

Idag har Flerspråkscentrum fyra metodutvecklare och 46 modersmålslärare och studiehandledare. Modersmålslärarnas och studiehandledarnas arbete bedrivs på skolor och förskolor. Metodutvecklarna handleder Luleå kommuns skolor och förskolor i mottagande, kartläggning och undervisning av nyanlända elever och barn. Flerspråkscentrum bevakar och samordnar nationella minoriteters rätt i förskola och skola.

Elever och vårdnadshavare som har frågor om modersmål ska kontakta rektor på sin skola.

Fjärrundervisning

Flerspråkscentrum erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning i en del språk via fjärr. Fjärrundervisningen innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid. I Luleå använder vi i dagsläget ett lättanvänt och kostnadsfritt verktyg, Teams.

Flerspråkcentrum på Facebook och Instagram

Följ Flerspråkscentrum Luleå på Facebooklänk till annan webbplats och Instagramlänk till annan webbplats

Tervetuloa seuraamaan Monikielisyyden keskusta Facebookissalänk till annan webbplats ja Instagrammissalänk till annan webbplats. Käsittelemme kysymyksiä koskien koulutusta, kieltä, kulttuuria ja identiteettiä Luulajan kunnan kouluissa ja esikouluissa.

Minimera
Kontakt Flerspråkscentrum

0920-45 30 00

Chef Flerspråkscentrum
Viktoria Björklund

Tf. chef Modersmål
Susanne Karmefjord