Tyck till om Hägnan, friluftsmuseet i Gammestad

Som ett led i att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet vill vi gärna veta vad du tycker om Hägnan. Tack på förhand för att du tar dig tid att fylla i denna enkät.

Ålder

Hur ofta brukar du besöka Hägnan?Hur får du information om våra aktiviteter?

Betygsätt varje påstående genom att markera någon av siffrorna på skala 1-5 där 1=instämmer inte alls, 5=instämmer.
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Det är lätt att hitta information om program och tider.

Det är lätt att hitta till Hägnan.

De allmänna kommunikationerna är bra.

Museimiljön ger en bra historisk bild.

Det finns kunnig personal.

Personalen bemöter mig trevligt.

Det finns bra aktiviteter för barnen.

Det är viktigt att Hägnan har djur under sommaren.

Hägnan erbjuder intressanta historiska program.

Hägnan har trevliga musikarrangemang.

Lanthandeln har ett bra sortiment.