Anser du att det är viktigt med ett "ställe" som har öppet under kvällstid i centrala Luleå för åldern 16-25:


Hur mycket vill du som ung vara med och bestämma om utformingen av platsen
Anledning till att du inte vill vara med och påverka

Vilka dagar borde "stället" vara öppet (max 5 alternativ):Vad bör finnas på "stället":

Hur bör "stället" inredas:
Kön:Ålder:Vill du vara med och påverka: