Startsida Luleå kommun

Vad tycker du om Vårt Luleå?

Vårt Luleå ska vara en tidning för alla Luleåbor. Nu vill vi veta vad du tycker om tidningen? Vi skulle uppskatta om du satsade några minuter på att svara på tio frågor. Hela enkäten är förstås anonym. Du behöver inte svara på alla frågor.

Läser du Vårt Luleå?


Hur mycket av tidningen läser du?

Tycker du att Vårt Luleå ger dig information om kommunens verksamheter och utveckling?

Hur uppfattar du språket i texterna?
Sammanfattningsvis: (1 är dåligt, 7 är utmärkt)


Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5 6 7
Vilket helhetsbetyg ger du Vårt Luleå?