Seminarium "Hoten mot demokratin"

Hat, hot och våld mot förtroendevalda ökar, framförallt med nätet som plattform. Vikten av att vara källkritisk har aldrig varit större. Hur rustat är vårt demokratiska system för att möta dessa utmaningar?

För att lyfta detta högaktuella ämne bjuder Luleå kommun tillsammans med Dagens Samhälle in till ett kostnadsfritt heldagsseminarium. Varmt välkommen!

Datum och tid: Onsdag 30 maj 2018, kl 09.30–16.00
Plats: Nordkalotten hotell & konferens, Luleå. Lokal: Kallaxsalen

Inbjudan/program som pdf.

Anmäl dig här senast 11 maj.

Program

09.30–10.00 Kaffe och registrering

10.00–10.10 Inledning
Niklas Nordström, kommunalråd Luleå kommun och moderator Ronny Olovsson hälsar välkommen.

10.10 -10.50 Hot mot demokratin – polisens arbete
Thomas Nilsson, chef för Regionala Utredningsenheten i Polisregion Nord. Thomas pratar om hur polisen arbetar med hot mot demokratin.

10.50–11.20 Politiskt engagemang – ett kollektivt dilemma
Simon Matti, docent i statsvetenskap och biträdande professor vid Statsvetenskapliga enheten, Luleå tekniska universitet samt Centrum för studier av kollektivt handlande (CeCAR), Göteborgs universitet. Simon pratar om aktivt deltagande och demokrati som en social fälla – varför ska jag ta på mig personliga kostnader och vara aktiv när jag kan åka snålskjuts på andras politiska engagemang, särskilt som kostnaderna för engagemang blir högre med ett hårdare politiskt klimat? Finns det något sätt att undvika det kollektiva dilemmat? 

11.20–12.00 Så har nätet blivit den nya plattformen för hat
Heléne Lööw, docent i historia, lektor med särskild inriktning på extremism och samhällsskydd, biträdande föreståndare för centrum för polisforskning, Uppsala universitet. Heléne talar om vad den kommunikativa revolutionen inneburit när det gäller hot och trakasserier, organiserande av lokala och nationella hatkampanjer, den kommunikativa revolutionen sedd ur ett globalt, nationellt, regionalt och lokalt perspektiv.

12.00–13.00 Lunch och mingel

13.00–13.15 Musikunderhållning av Luleå Kulturskola
Kulturskolan är till för alla elever i Luleå kommun och arbetar med musik, dans, drama, bild och media. All verksamhet är avgiftsfri.

13.15–13.25 Till det fria ordets försvar - åtgärder mot hot och hat till journalister, förtroendevalda och konstnärer
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister via video.

13.25–14.00 Hat, hot och våld mot förtroendevalda på lokalnivå
Lena Langlet, ansvarig för demokratiområdet på Sveriges Kommuner och Landsting. Lena talar om att hot och hat blir allt vanligare mot förtroendevalda när de fattar beslut som inte medborgare gillar. Detta utmanar vårt demokratiska system. Hur ser bilden ut på lokal nivå? Och vad kan göras? Behövs det en synvända hos medborgarna och de förtroendevalda på hur man gemensamt löser de komplexa frågorna?

14.00–14.30 Det nya medielandskapet: Media och källkritik
Jan Helin, programdirektör på Sveriges television. Jan pratar om hur vårt medielandskap förändrats och hur vi förhåller oss till det.

14.30–15.00 Kaffe

15.00–15.45 Paneldiskussion
Thomas Nilsson, chef för Regionala Utredningsenheten i Polisregion Nord.
Simon Matti, docent i statsvetenskap och biträdande professor vid Statsvetenskapliga enheten, Luleå tekniska universitet samt Centrum för studier av kollektivt handlande (CeCAR), Göteborgs universitet.
Heléne Lööw, docent i historia, lektor med särskild inriktning på extremism och samhällsskydd, biträdande föreståndare för centrum för polisforskning, Uppsala universitet.
Lena Langlet, ansvarig för demokratiområdet på Sveriges Kommuner och Landsting.
Jan Helin, programdirektör på Sveriges television.
Olov Carlsson, chefredaktör, VD och ansvarig utgivare Dagens Samhälle.

15.45–16.00 Avslutning och tack
Summering av arrangörena.

Anmälan

Anmäl dig här senast fredag 11 maj.

Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat så anmäl dig i god tid. Vid avbokning efter den 18 maj eller vid utebliven närvaro så debiteras 500 kronor exklusive moms.

Frågor

Kommunikationskontoret, Luleå kommun.
kommunikationskontoret@lulea.se, växel 0920-45 30 00

Seminariet arrangeras av Luleå kommun i samarbete med Dagens Samhälle.