Startsida Luleå kommun
jtmf_logga

Vårdnadshavare

Barn rör sig mindre i vardagen och det påverkar deras hälsa. Förr gick och cyklade fler barn till skolan. Idag blir i större utsträckning barn skjutsade till och från skolan. För lite rörelse leder till ett folkhälsoproblem, dagens barn är de första med lägre förväntad medellivslängd än sina föräldrar.

Att gå eller cykla dit man ska är kanske det lättaste sättet att skapa mer rörelse i vardagen. Projektets syfte är att skapa nya vanor och attitydförändringar kring aktiva transporter till och från skolan. Här kan du se en film riktad till er vårdnadshavare om aktiva skoltransporter, Let´s Gå Trampa pålänk till annan webbplats.

Du som förälder är en viktig i detta projekt. Hjälp till att skapa en god spiral som leder till nya hälsosamma vanor, en bättre miljö och ökad trafiksäkerhet för våra barn.

Vad innebär det att mitt barn är med:

Ditt barn kommer att inspireras till att gå eller cykla till skolan under 4 - 6 veckor under höstterminen 2019.

Det är Du som förälder som bestämmer/ ansvarar för hur Ditt barn ska ta sig till och från skolan. Gå eller cykla gärna tillsammans till skolan så att ditt barn lär sig vägen, området och trafikreglerna.

Vårdnadshavare till elever i åk 5 som går i någon av Luleås kommunala skolor kan ansöka om vinterdäck. Det finns ett begränsat antal däck att ansöka om.
Läs mer om vad som gäller vid ansökan om vinterdäck. Ansökan sker i samarbete med och urval av Vilda Kidz. Du ansöker via deras facebooksida.länk till annan webbplats

Folkhälsocentrum, Region Norrbotten har en facebooksidalänk till annan webbplats där du som vårdnadshavare eller elev kan ”snapa” och lägga upp egna stories om projektet med aktiva skoltransporter.

LTU Logga

© Luleå Kommun, 2018