Startsida Luleå kommun
jtmf_logga

Lektionsförslag

Då en av hörnstenarna i projektet är empowerment är det viktigt att det även gäller dig deltagande lärare. Du är också nyckeln till att eleverna får drivkraft och engagemang i projektet.

Här har vi samlat förslag på hur du kan introducera projektet, samt stödja känslan av gamification, samt lektionsförslag från tidigare deltagare i projektet.
Du hittar även många tips och förslag i länksamlingen.
Det är du tillsammans med kollegor och dina/era elever som utformar arbetet utifrån hörnstenarna empowerment och gamification. Din inlevelse och sättet som du introducerar projektet på kommer att ha stor betydelse för resultatet.

Empowerment
- att stärka elevers initiativförmåga och självförtroende att vilja vara med och påverka.

Var kan eleverna hitta sitt empowerment i projektet?
Inventera elevernas förslag. Använd dig gärna av introduktionsbrevet för att skapa motivation hos eleverna, det ger dem också en mottagare för deras arbete.
Planera för att integrera aspekterna hälsa, miljö och trafiksäkerhet under de veckor projektet pågår.

Gamification
- att utgå från dataspelstänket med lösande av uppdrag och poängsamlande för att skapa motivation.

Att lösa uppdragen tillsammans med att räkna poäng vid transporterna är motivationsskapande och ett led i att skapa gamification. Ni kan gärna utforma egna "belöningar" eller mål.
Uppdragen som utförs under de aktiva skoltransporterna arbetar eleverna vidare med under lektionerna.
Fundera över hur ska ni mäta transporterna? För statistik på valfritt sätt.

Som stöd i att skapa gamification finns en serie diplom till uppmuntran/belöning som ni kan skriva ut till klassen. De finns i olika varianter för att eleverna ska sporras att "levla upp"/arbeta med fler arbetsområden. Använd dem som det passar er och/eller utforma egna "belöningar".

Badget/belöning
Till deltagande klasser i Luleås kommunala skolor får alla en Jag tar mig framåt diamant per klass samt reflexer till eleverna, som tack för deras hjälp i projektet.

Ett tips är att diamanten och reflexerna också kan användas för att skapa motivation för projektet. Diamanten kan exempelvis användas i slutet av projektet i samband med diamantdiplomet eller vid någon större utmaning.

Kanske använder ni er reflexerna för att lära er mer om varför det är bra att använda reflex och hur de fungerar?

Jag tar mig framåt diamanter

Återställ
Skapa en levande skolväg- estetiken visar vägen!
Återställ
Lektionsförslag
Återställ
Material
Minimera
Film

Ni som skapar film som en del i projektet har chans att få er film publicerad i Luleå kommuns facebookflöde. Hör av er till oss.

För att delta i utlottning, lämna tips eller få chans att visa er film eller om du har frågor kring genomförande och upplägg mejla:

Per Aronsson per.aronsson@skol.lulea.se
Solveig Parviainen solveig.parviainen@skol.lulea.se

LTU Logga

© Luleå Kommun, 2018