jtmf_logga
Uppdrag

 

Jag tar mig framåt är ett projekt vars målsättning är att förbättra elevers hälsa.

Det bygger på på två nyckelbegrepp:

  • Empowerment- att stärka elevers initiativförmåga och självförtroende att vilja vara med och påverka.
  • Gamification - att utgå från dataspelstänket med lösande av uppdrag och poängsamlande för att skapa motivation.

Eleverna får Uppdrag som de genomför på sin väg till och från skolan och som kan integreras i lärandet.

Upplägg för ett lyckat genomförande

  • Föräldramöte med information om fördelar med fysisk aktivitet och aktiva skoltransporter, samt diskussion kring utmaningar och hur man kan lösa detta
  • Temavecka för barnen med tre olika teman: Hälsa (skolsköterskor), Trafiksäkerhet (polisen) och Miljö (Trafikingenjör Stadsbyggnadsförvaltningen).
  • 4-6 veckor som barnen går eller cyklar till skolan. Varje vecka får de nya uppdrag att lösa och de räknar antal utförda aktiva skoltransporter alternativt kilometer som de gått/cyklat tillsammans.