Startsida Luleå kommun
jtmf_logga
asfaltcykel

Forskning

Barn rekommenderas att vara aktiva i 1 timme per dag, flera studier visar att barn rör sig för lite idag. Dagens barn är de första med kortare förväntad medellivslängd än sina föräldrar bland annat på grund av inaktivitet.

Att arbeta för att förändra attityder och beteende kring skoltransporter, det vill säga att gå eller cykla till och från skolan ökar inte bara den fysiska aktiviteten utan bidrar även till många andra bra effekter, exempelvis ökat socialt samspel, inlärning, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.

Jag tar mig framåt är ett folkhälsoprojekt som drivits av Luleå kommun och Luleå Tekniska universitet sedan 2016.
Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadskontoret och nu även region Norrbotten är samarbetspartners i projektet där också Arjeplog, Gällivare, Haparanda och Kalix kommun nu kommer att delta. Målgrupper är elever födda 2008 och 2011.

Du kan läsa mer om forskningsresultat och framgångsfaktorer med kopplingen till empowerment och gamification, vilken har visat sig kunna öka motivationen till beteende och attitydförändringar på LTU s sida.

Återställ
Tidigare arbete och resultat i projektet

LTU Logga

© Luleå Kommun, 2018

Text