jtmf_logga
Diplom2

Varför gör vi detta?

Nästan en femtedel av Sveriges mellanstadiebarn skjutsas dagligen med bil till skolan. I den åldern är det viktigt för barnen att upptäcka att de klarar av att ta sig till skolan på egen hand, det gör att de stärker sitt självförtroende. Samtidigt bidrar ett minskat bilskjutsande till en säkrare och trivsammare närmiljö kring skolan.

Forskning har visat att fysisk aktivitet ökar koncentrationsförmågan och uthålligheten vilket leder till förbättrade studieresultat.


Vad innebär det att mitt barn är med:

Ditt barn kommer att inspireras till att gå eller cykla till skolan under barmarksförhållanden.

Det är Du som förälder som bestämmer/ ansvarar för hur Ditt barn ska ta sig till och från skolan.