Startsida Luleå kommun
jtmf_logga

Arbetsgång

Jag tar mig framåt är ett projekt som alla åk 2 och åk 5 i Luleå Kommun skall genomföra under höstterminen 2019. Målsättningen är att eleverna under 4-6 veckor aktivt skall ta sig till och från skolan. Under dessa veckor skall klasserna också arbeta med hälso, miljö och trafiksäkerhetsaspekter då dessa är framgångsfaktorer till att förändra elevers attityder och beteenden.

Nyckelbegrepp

Genom forskning tidigare i projektet har man sett större effekt när deltagande elever har varit delaktiga och när man arbetat med motivationsskapande moment.
Projektet bygger därför på två nyckelbegrepp:

 • Empowerment- att stärka elevers initiativförmåga och självförtroende att vilja vara med och påverka.
 • Gamification - att utgå från dataspelstänket med lösande av uppdrag och poängsamlande för att skapa motivation.

Du som lärare är en viktig del i detta projekt, då det är du som ger eleverna dessa förutsättningar.

Hur gör du?

 • Föräldramöte med information om fördelar med fysisk aktivitet och aktiva skoltransporter, samt diskussion kring utmaningar och hur man kan lösa detta.
 • En film om fördelarna med aktiva skoltransporter som riktar sig till vårdnadshavare hittar du här: Let´s Gå Trampa pålänk till annan webbplats.
 • Läs introduktionsbrevet för eleverna.
 • Inventera ideér tillsammans med eleverna om vad som kan bidra till att de ska välja att ta sig till och från skolan aktivt.
 • Under 4-6 veckor tar sig eleverna aktivt till och från skolan.
  Åk 2 med start i september och åk 5 med start i okt/nov. Ni planerar själv startdatum utifrån vad som passar er.
 • Varje vecka får eleverna ett nytt uppdrag att utföra på vägen till och från skolan, som ni sedan arbetar med under lektionerna.
 • Eleverna räknar antal utförda aktiva skoltransporter alternativt kilometer som de gått/cyklat tillsammans.
 • Vid lyckat uppdrag får eleverna en så kallad badgetlänk till annan webbplats antingen på grupp- eller individnivå.
 • Du som lärare planerar för att inkludera hälsa, miljö och trafiksäkerhetsaspekter i din undervisning utifrån innehållet i läroplanen under dessa veckor.

Ideér till uppdragen samt ett introduktionsbrev till eleverna som du kan använda dig av hittar du bland lektionsförslagen samt bland länkarna.
Där kan du även hitta posters från region Norrbotten samt diplom som du kan skriva ut till din klass.
Presentationen från LTU om aktiva skoltransporter kan du se här: Intro aktiva skoltransporter

 • Elevhälsan, skolsköterskorna kommer att träffa alla klasser i åk 2 och 5 under projekttiden för att prata om hälsa. Kontakta skolsköterskan på din skola.
 • Stadsbyggnadskontoret besöker er med en föreläsning om trafikmiljö till eleverna. Begränsat antal grupper, läs mer och gör anmälan här.
 • För er som inte får besök finns det en checklista bland materialet som ni kan använda vid samtal i er klass.
 • NTF Säker Trafik besöker er klass, teori, inspiration ocu utbildning i trafiksäkerhet. Begränsat antal grupper.
  Besöken sker på torsdagar och fredagar. Vid anmälan lämna förslag på vilket datum och vilken tid som kan passa dig. Anmäl dig här.
 • Vårdnadshavare till elever i åk 5 som går i någon av Luleås kommunala skolor kan ansöka om vinterdäck. Det finns ett begränsat antal däck att ansöka om.
  Den öppnar 3 oktober och sker i samarbete med och urval av Vilda Kidz. Läs mer om vad som gäller vid ansökan om vinterdäck. Vårdnadshavare gör sin ansökan via Vilda Kidz facebooksida.länk till annan webbplats

Har du frågor kring genomförande och upplägg kan du höra av dig till:
Per Aronsson per.aronsson@skol.lulea.se
Solveig Parviainen solveig.parviainen@skol.lulea.se

Återställ
Att tänka på

Länkar

LTU Logga

© Luleå Kommun, 2018

Text