Seminarium: Cybersäkerhet – hur klarar Sverige det pågående kriget?

Digitaliseringen av samhället innebär stora möjligheter för företag, myndigheter och organisationer, men också nya hot och risker. Cyberattacker runt om i världen är redan en realitet.

Luleå kommun, i samarbete med Luleå tekniska universitet och Luleå Näringsliv, bjuder in till ett heldagsseminarium med föreläsare från hela landet som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper kring det högaktuella ämnet cybersäkerhet:

Vad kan vi göra för att skydda oss inför digitala hot från omvärlden? Hur ser det svenska digitala totalförsvaret ut och hur ska det kompetensförsörjas?

Seminariet inleds med en minimässa med företag inom cybersäkerhetsområdet.

Varmt välkommen!

Datum och tid: Fredag 20 april 2018, kl 09.00-16.00
Plats: Luleå tekniska universitet Lokal: Hörsalen B-huset (B 192, se karta över universitetsområdetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Inbjudan/program som pdf.öppnas i nytt fönster

Anmäl dig här.

Program

09.00-10.00 Kaffe, mingel och minimässa
Kaffe och registrering. Minimässa utanför hörsalen med företag inom cybersäkerhetsområdet.
Det finns även möjlighet att besöka minimässan under lunchen.

10.00-10.10 Välkommen
Niklas Nordström, kommunalråd Luleå, och Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet.

10.10-10.15 Inledning av moderator
Annika Nordgren Christensen modererar, debatterar och analyserar inom det försvars- och säkerhetspolitiska området. Hon är ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien och har bland annat varit ledamot av Försvarsberedningen 1995–2009.

10.15–10.45 Det svenska digitala totalförsvaret
Generalmajor Fredrik Robertsson är Chief Information Officer, Informationssäkerhetschef samt ansvarig för Cyberförsvaret i Försvarsmakten. Cyberförsvar, eller en organisations cyberförmåga, har starka kopplingar till IT-strategi och IT-säkerhet. Områden som är avgörande för Försvarsmakten då man hanterar information som rör rikets säkerhet.

10.45–11.15 Vikten av att skydda data
Ellen Grev, chef för Saabs affärsenhet Cyber Security, berättar om Saabs arbete med cybersäkerhet och om vikten av ett starkt skydd i en utsatt verksamhet.

11.15–11.45 Den nya tidens hot mot digitaliseringen – och vad betyder egentligen "har nyckeln till Internet"?
Anne-Marie Eklund Löwinder är säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige (IIS). Hon är rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter och valdes som första svensk in i Internet Hall of Fame 2013. Förutom att hon är ledamot i flera inflytelserika internetrelaterade organisationer är hon en av få i världen utsedda ”crypto officers” som håller nyckeln till internets hjärta för att skydda det globala nätverket.

11.45-13.00 Lunch och minimässa
Lunch i centrumrestaurangen B-huset. Mingel och minimässa utanför hörsalen med företag inom cybersäkerhetsområdet.

13.00–13.45 Paneldebatt: Hur kompetensförsörjer vi det digitala totalförsvaret?
Robert Limmergård är generalsekreterare för Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) och har en bred bakgrund med erfarenhet från myndigheter och näringsliv, t.ex. Volvo, Försvarsdepartementet, IT&Telekom-företagen, MSB och techUK.

Anna Djup har en master i säkerhetspolitik och var även med i laget från Försvarshögskolan som kom trea i den internationella cybersäkerhetstävlingen Cyber Student Challenge i Genève. Hon arbetar numera som forskningsassistent vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS).

Dag Hartelius, FRA. Se separat presentation.
Fredrik Robertsson, Försvarsmakten. Se separat presentation.

13.45–14.15 Det digitala samhället och utmaningarna att bygga ett civilt cyberförsvar
Nils Svartz, är överdirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB har till uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. En nyckelkomponent för att stärka motståndskraften i dagens digitala samhälle är byggandet av ett starkt civilt cyberförsvar som ska skydda vitala funktioner och informationstillgångar.

14.15–14.45 På vilka sätt kan vi skydda oss inför digitala hot från omvärlden?
John Lindström är verksamhetsledare på Luleå tekniska universitet inom IT/automation och cybersäkerhetsfrågor och har även en bred erfarenhet från näringslivet. John är vice ordförande för Cloud Security Alliance i Sverige och var med och startade upp Cloud Sweden. Presentationen handlar om hur man kan skydda och förbereda sin organisation för digitala hot genom planering och övning, vilket i sin tur sparar både tid och pengar när hoten blir verklighet.

14.45–15.15 Kaffe och mingel

15.15–15.45 På väg mot ett svenskt cyberförsvar
Dag Hartelius är generaldirektör på FRA sedan 2013 och har innan dess arbetat många år på utrikesdepartementet. FRA är en civil myndighet som arbetar dels med signalunderrättelseverksamhet mot andra länder och dels med att stärka informationssäkerheten hos samhällsviktiga funktioner. Tillsammans med andra myndigheter bygger FRA det svenska cyberförsvaret.

15.45–16.00 Summering och reflektioner efter dagen – vad tar vi med oss?
Moderator Annika Nordgren Christensen tillsammans med kommunalråd Niklas Nordström och rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn.

16.00 Avslutning och tack

Anmälan

Anmäl dig här.

Seminariet är kostnadsfritt, men vid avbokning efter den 13 april eller vid utebliven närvaro så debiteras 500 kronor exkl moms.

Avbokning sker via e-post till: susanne.lundblom@lulea.se

Frågor

Susanne Lundblom, 0920-45 31 97, susanne.lundblom@lulea.se

Extra: Kvällsföreläsning med FRA på LTU

Datum och tid: Torsdag 19 april 2018 kl 18-19.30
Plats: Luleå tekniska universitet Lokal: LKAB-salen (A117)

FRA, Försvarets radioanstalt, berättar om deras verksamhet inom signalunderrättelser och informations/it-säkerhet. Det blir även en demonstration av hur en hackerattack kan gå till. Det finns möjlighet att ställa frågor och prata med representanter från FRA.

Mer information och anmälan via LTUlänk till annan webbplats


Cybersäkerhetseminariet arrangeras av Luleå kommun i samarbete med Luleå tekniska universitet och Luleå Näringsliv.