Luleå kommun logo

Vuxenutbildning

Det övergripande målet för kommunens arbete under coronapandemin är att skydda riskgrupper samt att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Här hittar du aktuell information om det som gäller för vuxenutbildningen.

Uppdaterad information 2021-03-09 klockan 16:30

Viktig information från Vuxenutbildningen

För att minska risk för smittspridning på grund av Coronaviruset covid-19 övergår Vuxenutbildningen tills vidare från platsförlagd undervisning med schema till fjärrundervisning.

Förändringen gäller från och med den 7 december 2020 till och med sommaren 2021.

Period 3, 22 mars

Platsförlagd undervisning med schema kommer att bedrivas som fjärrundervisning.

Teoretiska kurser/delar av kurser på grundläggande- och gymnasial nivå

Kurserna genomförs som distans- eller fjärrundervisning. kursprov, examinationer och praktiska moment under ledning av lärare genomförs på plats i vuxenutbildningens lokaler.

Sfi

Alfa-gruppen, A-kursen och introduktionskurs har undervisning på plats i vuxenutbildningens lokaler. Övrig sfi-undervisning är på distans eller fjärrundervisning.

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna bedrivs så som den gjort under hösten med inslag av individuella lösningar för eleverna.

YH-utbildningarna

YH-utbildningarna sker sedan tidigare på distans.

Studie- och yrkesvägledare och administratörer

Kontakt med studie och yrkesvägledare sker som tidigare via telefon eller digitala möten.

Fjärrundervisning är undervisning online som sker i realtid och den är interaktiv. Det är schemalagd undervisning där lärare och elever är åtskilda fysiskt, dvs finns på olika ställen men möts online på en i förväg bestämd tid.

Vissa sfi-grupper kommer att ha undervisning på plats. Särskild utbildning för vuxna bedrivs så som den gjort under hösten med inslag av individuella lösningar för eleverna.

För platsförlagda yrkesutbildningar och lärling bedrivs studierna i överenskommelse med lärare.

  • Du som redan går en kurs eller utbildning fortsätter genomföra dina lektioner enligt överenskommelse med skolan och din lärare.
  • Du som ska börja en ny kurs eller utbildning den 11 januari, undervisningen kommer att att ske via fjärrundervisning och du  kommer att få information om hur starten kommer att gå till och hur undervisningen är upplagd av din lärare.
  • Kursspecifik information får du av din lärare.

Det är fortsatt viktigt att agera så att smittspridning kan undvikas

  • Därför ska du följa gällande rekommendationer om att tvätta händerna ofta
  • Inte ta andra i hand eller hälsa på ett annat sätt som innebär nära kroppskontakt
  • Hålla avstånd till andra personer
  • Framförallt inte komma till skolan om du känner dig sjuk. Efter att du blivit frisk, ska du stanna hemma ytterligare två dagar, innan du kan komma tillbaka till skolan.

Användarkonto i Teams

Du som påbörjar studier vid Vuxenutbildningen behöver ett användarkonto i Teams. Det kan du beställa tidigast dagen innan du påbörjar dina studier, eller så får du det via din lärare. Har du studerat hos oss tidigare har du redan ett användarkonto i Teams.

Inplanerad prövning

En inplanerad prövning genomförs på det sätt du kommer överens med din tentator/lärare.

Studie- och yrkesvägledning

All kontakt med studie- och yrkesvägledare sker via telefon på utsatta telefontider, som ett digiatlt möte eller på plats. Var uppmärksam på särskilda regler som gäller om du kommer för ett möte på plats.

Telefontider

Tfn: 0920-45 30 00 (via kundcenter)

Måndag: 08.15 - 12.00
Tisdag: 08.15 - 12.00
Onsdag: 08.15 - 12.00
Torsdag: 13.00 - 15.00
Fredag: 08.15 - 10.00

Med reservation för eventuella förändringar

(Telefontider avser helgfri vardag)

Administration

Vuxenutbildningens administrations telefonnummer:
0920-45 30 00
Administrationen nås dagtid, med reservation för eventuella förändringar.

Studiemedel och CSN

Har du frågor om studiemedel kontaktar du CSN.
Mer information: https://www.csn.se/länk till annan webbplats

Övriga utbildningar

Nordiskt FlygteknikCentrum, NTFC, bedriver sin utbildning på distans.

Senast publicerad: 2021-03-23Senast uppdaterad: 2021-03-23