Luleå kommun logo

Vård och omsorg

Det övergripande målet för kommunens arbete under coronapandemin är att skydda riskgrupper samt att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Här hittar du aktuell information om vård och omsorg.

Uppdaterad information 2021-03-16 klockan 13.55

Besök på vård- och omsorgsboenden

Eftersom pandemin fortfarande pågår är det viktigt att alla besök kan genomföras på ett säkert sätt. Alla har ett ansvar att skydda äldre mot smitta. Socialförvaltningen har med stöd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer tagit fram nya rutiner för att minska risken för smittspridning.

Besökare uppmanas att

  • kontakta personal på boendet innan varje besök, alla besök ska förbokas
  • vara helt friska och inte besöka boendet om man inte mår bra eller har förkylningssymptom
  • följa de besöksrutiner som finns på varje boende
  • använda det munskydd eller visir som delas ut, under hela besöket
  • inte vara fler än 2 besökare per gång
  • genomföra besöket i lägenheten och inte i gemensamhetsutrymmen
  • hålla en god handhygien.

Om misstänkt eller konstaterad smitta uppstår på ett boende kommer vi att avråda från besök. Information ges vid kontakt med boendet.

Vid lokala utbrott av covid-19 kan besöksrutinerna ändras.

Har du frågor, kontakta enhetschefen på boendet.

Mötesplatserna och restaurang Fyren

Stängda tillsvidare är kommunens mötesplatser, för äldre, funktionshindrade och anhöriga samt även restaurangen på Fyren. Från och med 1 oktober har vissa planerade aktiviteter startat inom Äldresupporten och Anhörigstöd.

Du som är sjuk och har inbokat möte

Vi uppmanar alla som känner sig sjuka att stanna hemma. Men om du redan är inbokad på ett möte kan du ringa 0920-45 44 75 och boka om till ett telefonmöte.

Ansökan om försörjningsstöd
Ansök om ekonomiskt bistånd via e-tjänsten nedan.

Ekonomiskt biståndlänk till annan webbplats


Är du inbokad på ett möte på försörjningsenheten men känner dig sjuk, kan du ringa 0920-45 44 45 och boka om till ett telefonmöte.

Behöver du stöd och hjälp?

Kommunen erbjuder stöd och hjälp i olika former till familjer och enskilda i alla åldrar. Tveka inte att kontakta oss, vi finns till för dig.

Luleå kommuns kundcenter tar emot dina frågor om vilket stöd och vilken hjälp vi kan erbjuda. Kontakta kundcenter på 0920-45 30 00, vardagar mellan klockan 8-17.

Anhörigstöd: Alla som vårdar eller stödjer en närstående som är över 18 år och är långvarigt sjuk, funktionshindrad, har en beroendesjukdom eller psykisk ohälsa har rätt till stöd. Läs mer om kommunens anhörigstöd eller kontakta våra anhörigkonsulenter via kundcenter 0920-45 30 00

Centrum mot våld

  • FREDA-mottagningen: För den som är eller har varit utsatt för våld i nära relation. Även för barn och unga som upplevt våld mellan närstående vuxna. Ring och boka tid, samtalet syns inte på din telefonräkning. Tfn: vardagar kl 8-17, 020-44 22 44. Mejl: freda@lulea.se
  • Alternativ-mottagningen mot våld: För dig som utövat eller utövar någon form av våld i nära relation. Tfn: vardagar kl 8-17, 0920-45 30 00. Mejl: alternativ@soc.lulea.se

Demensteamet ger stöd och vägledning till alla som vårdar eller stödjer en närstående med demenssjukdom. Kontakta demensteamet via kundcenter 0920-45 30 00

Familjerådgivningen (råd i nära relationer) Tfn mån-fre 8:30-10:00: 0920-45 43 90 Läs mer om Familjerådgivning i Luleå kommmun.

Främjande av psykisk hälsa: Medmänskligt stöd för stunden som lyssnar, tröstar samt vid behov hänvisar till professionellt stöd. Telefon: vardagar kl 8-17, 0920-45 30 00 (för vidare koppling). Mejl: psykiskhalsa@soc.lulea.se Fler råd och tips hittar du även på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats om psykisk hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folder med råd och huskurer för Psykisk Hälsa (SKR) länk till annan webbplats

Föräldrasupporten: Erbjuder stöd till föräldrar eller närstående som har barn och ungdomar i åldern 0-20 år. Vägledning och verktyg att bemöta ditt barn i olika situationer. Besök, telefonkontakt eller digitala möten. Tfn: vardagar kl 8-17, 0920-45 45 20. Mejl: foraldrasupporten@lulea.se Webb: www.lulea.se/foraldrasupportenlänk till annan webbplats

Kurator på ungdomsmottagningen (råd och stöd till unga)
Luleå ungdomsmottagninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Tfn: mån-fre 0920-28 45 60

Personligt ombud: Vänder sig till dig med långvarigt psykiskt funktionshinder som är 18 år och uppåt. Telefon: vardagar kl 8-17, 0920-45 30 00 (för vidare koppling).

Äldresupporten: För dig som idag har enklare insatser från kommunen och vill ha information, råd och stöd i din vardag. Ring oss via kundcenter på 0920 - 45 30 00. Du kan delta i våra digitala möten eller vi kan ha kontakt via telefon. Läs mer på www.lulea.se/aldresupportenlänk till annan webbplats


Senast publicerad: 2021-04-12Senast uppdaterad: 2021-04-12