Luleå kommun logo

Vård och omsorg

Det övergripande målet för kommunens arbete under coronapandemin är att skydda riskgrupper samt att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Här hittar du aktuell information om vård och omsorg.

Uppdaterad information 2021-09-29 klockan 16.38

Besök på vård- och omsorgsboenden

Eftersom pandemin fortfarande pågår är det viktigt att alla besök kan genomföras
på ett säkert sätt.

Besökare uppmanas därför att:

 • kontakta personal på boendet, varje besök ska förbokas
 • vara helt friska och inte besöka boendet om man inte mår bra eller har förkylningssymptom
 • följa de besöksrutiner som finns på varje boende
 • hålla två meters avstånd till den som inte är vaccinerad
 • använda det munskydd som delas ut under hela besöket
 • begränsa antalet besökare så att avstånd kan hållas
 • genomföra besöket utomhus eller i lägenheten och inte i allmänna utrymmen
 • hålla en god handhygien

Vaccination är bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Ovaccinerade eller inte fullvaccinerade besökare uppmanas därför att:

 • hålla avstånd till andra människor
 • särskilt undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år eller äldre

Om misstänkt eller konstaterad smitta uppstår på ett boende kommer vi att avråda
från besök. Information ges vid kontakt med boendet.

Mötesplatserna och Fyren

Mötesplatserna öppnar succesivt med start 29 september 2021. Läs mer om mötesplatserna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som är sjuk och har inbokat möte

Vi uppmanar alla som känner sig sjuka att stanna hemma. Men om du redan är inbokad på ett möte kan du ringa 0920-45 30 00 och boka om till ett telefonmöte.

Ansökan om försörjningsstöd
Ansök om ekonomiskt bistånd via e-tjänsten nedan.

Ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats.


Är du inbokad på ett möte på försörjningsenheten men känner dig sjuk, kan du ringa 0920-45 44 45 och boka om till ett telefonmöte.

Behöver du stöd och hjälp?

Kommunen erbjuder stöd och hjälp i olika former till familjer och enskilda i alla åldrar. Tveka inte att kontakta oss, vi finns till för dig.

Luleå kommuns kundcenter tar emot dina frågor om vilket stöd och vilken hjälp vi kan erbjuda. Kontakta kundcenter på 0920-45 30 00, vardagar mellan klockan 8-17.

Anhörigstöd: Alla som vårdar eller stödjer en närstående som är över 18 år och är långvarigt sjuk, funktionshindrad, har en beroendesjukdom eller psykisk ohälsa har rätt till stöd. Läs mer om kommunens anhörigstöd eller kontakta våra anhörigkonsulenter via kundcenter 0920-45 30 00

Centrum mot våld

 • FREDA-mottagningen: För den som är eller har varit utsatt för våld i nära relation. Även för barn och unga som upplevt våld mellan närstående vuxna. Ring och boka tid, samtalet syns inte på din telefonräkning. Tfn: vardagar kl 8-17, 020-44 22 44. Mejl: freda@lulea.se
 • EQ-mottagningen: För dig som utövat eller utövar någon form av våld i nära relation. Tfn: vardagar kl 8-17, 0920-45 30 00. Epost: eq@lulea.se

Demensteamet ger stöd och vägledning till alla som vårdar eller stödjer en närstående med demenssjukdom. Kontakta demensteamet via kundcenter 0920-45 30 00

Familjerådgivningen (råd i nära relationer) Tfn mån-fre 8:30-10:00: 0920-45 43 90 Läs mer om Familjerådgivning i Luleå kommmun.

Främjande av psykisk hälsa: Medmänskligt stöd för stunden som lyssnar, tröstar samt vid behov hänvisar till professionellt stöd. Telefon: vardagar kl 8-17, 0920-45 30 00 (för vidare koppling). Mejl: psykiskhalsa@soc.lulea.se Fler råd och tips hittar du även på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats om psykisk hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folder med råd och huskurer för Psykisk Hälsa (SKR) Länk till annan webbplats.

Föräldrasupporten: Erbjuder stöd till föräldrar eller närstående som har barn och ungdomar i åldern 0-20 år. Vägledning och verktyg att bemöta ditt barn i olika situationer. Besök, telefonkontakt eller digitala möten. Tfn: vardagar kl 8-17, 0920-45 45 20. Mejl: foraldrasupporten@lulea.se Webb: www.lulea.se/foraldrasupporten Länk till annan webbplats.

Kurator på ungdomsmottagningen (råd och stöd till unga)
Luleå ungdomsmottagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Tfn: mån-fre 0920-28 45 60

Personligt ombud: Vänder sig till dig med långvarigt psykiskt funktionshinder som är 18 år och uppåt. Telefon: vardagar kl 8-17, 0920-45 30 00 (för vidare koppling).

Äldresupporten: För dig som idag har enklare insatser från kommunen och vill ha information, råd och stöd i din vardag. Ring oss via kundcenter på 0920 - 45 30 00. Du kan delta i våra digitala möten eller vi kan ha kontakt via telefon. Läs mer på www.lulea.se/aldresupporten Länk till annan webbplats.