Pressbild på Lenr´tica Ericson, kommunstyrelsens ordförande

Chatta om sommar i Luleå

Fredag den 18 juni mellan 15:30 och 16:30 kan du ställa dina frågor till Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande.

Nu är det äntligen ledighet och sommar som väntar, även om detta år inte heller blir riktigt som vanligt. Vad får vi inte missa i sommar-Luleå? Vad är dina tankar och vad saknar du i Luleå på sommaren?

Chatten öppnar för frågor redan kl. 11:00 samma dag som chatten startar.

 • Tack för alla frågor! Vi tittar på nya tillfällen till hösten för fler chattar.

 • En bra sommar innebär att man kan hälsa på varandra. Nu har byråkratstrategerna i stadshuset beslutat att det knappt ska finnas några parkeringsplatser på Kronan. Grattis s, jag är imponerad av med vilken energi ni begår politisk harakiri med hjälp av tjänstemännen. Glad sommar!

  • Ja, jag ser också fram emot att hälsa på bekanta och få röra mig ute i samhället friare igen. I planerna för Kronandalen finns det planerat för parkeringshus, där man får parkera bilar, och det kommer finnas få gatuparkeringar. Samtidigt som kommer det gå tätt med bussar, så att behovet av bil minskar för de som bor där. Idagsläget är Kronandalen dock en byggarbetsplats, och parkeringshuset är ännu inte byggt och bussarna går inte genom Kronandalen, och då är det brist på parkeringar där och lite tjorvigare med bussar. Vi får ha lite tålamod tills allt är på plats.

 • Hej! Många nyinflyttade kring kuststad. Hur är planerna kring området, någon park, styra om den tunga trafiken etc.?

  • Hej Simon! Kuststad har nu färdigställt de 300 lägenheterna och det har flyttat in många dit. Det ändrar så klart hela området. Det betyder att vi tittar över trafiken dit, antalet fordon ökat snabbt. Stadsbyggnadsnämnden har haft en workshop om hur hamnleden ska kunna anpassas för detta nya behov. Samtidigt planerar man att området ska fortsätta utvecklas, med både bostäder och arbetsplatser Det kommer då även behövas grönytor, men idagsläget finns inga beslut om att anlägga något.

 • Mikael Lekfalk och Anna Lind-Vikblad har fyllt stadshuset med nyinrättade strategtjänster som kommunen förut klarade sig utan. Region Norrbotten bantar bort 700 miljoner på minskad administration och stödtjänster. När tänker du be en utomstående konsult se över den svällande administrationen i kommunhuset? Är det inte bättre att spara på dyra byråkrater istället för vård, skola och omsorg? Vore inte ett sådant besked en fin sommarpresent till oss skattebetalare?

  • Hej! Jag håller med dig om att vi hela tiden måste se över vår organisation, så väl vilken personal vi har och var i organisationen vi lägger våra resurser. Det finns inget egenvärde att ha en stor administration, men vi ska lägga resurser rätt och ha administrativ personal, så att det underlättar för de som jobbar i verksamhet. Vi har ett antal strateger centralt i kommunen, och de ska jobba tillsammans med verksamheter för att vara interna specialister på vissa frågor, tex jämnställdhet, demokrati eller kommunikation. Det är alltså tänkt att kunna vässa de som jobbar i skolan eller omsorgen, så att de ska ha någon att vända sig till. Jag tror generellt inte på att ta in konsulter, utan tror att en kommun behöver bygga intern kunskap om det arbete vi regelbundet ska göra. Skulle vi inte ha interna strateger skulle vi ev jobba med att köpa in kunskapen i dessa frågor, och det blir ofta dyrare. Därmed inte sagt att vi ska ha hur många strateger som helst, utan vi ska ha så få som vi behöver för att inte slösa med pengar i onödan. Skolan och vård och omsorg har idag ca 80 % av kommunens budget, så det är dit våra pengar går i dag, resterande 20 % delar all annan verksamhet på, tex park, idrott, kultur och räddningstjänst. Sen ändras våra behov ofta snabbare än vi får ökade intäkter, och då behöver vi ändra oss och fördela medlen på andra sätt, så dagens bemanning säger inget om hur framtiden ser ut.

 • Hej! Många på Porsön väntar att något skall hända med utemiljön .Nu år det Porsöns tur. Fick pengar till cykelväg, grillplatser ,lekplatser, rusta upp centrum utvecklingsplan Porsön. Vad fick Porsön några bänkar bord i centrum. Inget händer. Kollade grillplatser på Luleå kommun Porsön inga grillplatser. Det finns möjligheter göra en badplats vid höghusen studenterna har kollat om viljan finns .Vid Holmsundet gamla bron där de seglade upp till G.stad och där riksväg 13 gick. Sätt dit en grillplats och info om historia. Bott på Porsön i över 40 år inget händer. Nu är det Porsön som skall rustas .Det är ju inga stora kostnader.

  • Vi har just satsas på att rusta upp Porsöpromenaden, för att öka tryggheten och fräscha upp där. Vi håller även på att ta fram en utvecklingsplan för Porsön, och i de dialoger vi haft med medborgare, företag och universitetet kring det så framgår det tydligt att man vill att vi rustar hela området. Planen är ännu inte klar, men vi väntar inte på det utan börjar göra det vi kan. Kommunen tillsammans med Lulebo håller på att titta på hur de ska rusta centrum, och jag vet att de planerar att kunna göra förbättringar det närmaste året. Jag har tyvärr inte koll på om grillplatser planeras, men jag tar med att det önskemålet finns.

 • Varför är nästan alla toppchefer i kommunen kvinnor och nästan alla saknar kompetens utanför kommunen? Är det jämställdhet? Fattar ni inte att bristen på jämställdhet i kommunhuset bara visar att alla vackra ord är floskler som får unga människor att lämna kommunen.

  • Jag har också noterat att vi har många kvinnor på ledande positioner. Vår kommundirektör är kvinna, av våra förvaltningschefer är 4 kvinnor och 2 män idag. I våra kommunala bolag är bilden däremot lite annan, där har vi 6 män och 2 kvinnor som VD. Så totalt bland ledande chefer inom kommunkoncernen är bilden lite jämnare. Jag kan även notera att när jag träffar ledande politiker och tjänstepersoner i länet, så är det många män, och jag och vår kommundirektör har mer än en gång varit de enda kvinnorna på möten. Så jag kan konstatera att Luleå har fått ett bra genomslag med kvinnor som tar plats i ledande positioner, men det ser tyvärr inte ut så i hela länet där det fortfarande finns en manlig norm. Jag tycker att det är positivt att Luleå kan vara en kraft som visar att kvinnor har roller på ledande tjänster i Norrbotten. Även om det så klart är så att jag tycker det är bäst om vi har en jämn könsfördelning i alla grupper, för att jag tror att det skapar bättre samarbeten och att medarbetarna kommer in med olika perspektiv och erfarenheter. Redan idag, men även i fortsättningen kommer vi värdera mångfald och jämlikhet vid rekrytering, vid sidan att personen ska vara lämpligt och kompetent för jobbet.

 • Det jag saknar i Luleå i sommar är politiker som talar om vad de vill och som har en tydlig vision för Luleå som åretrunt stad. Idag förefaller tjänstemännen styra kommunhuset. Trevlig sommar!

  • Hej Eva! Jag möter ofta människor som säger som du, att man inte riktigt veta var vi är på väg och vad visionen är. Det är något vi ska ta till oss, och försöka förmedla vilka visioner vi i kommunpolitiken har, och hur vi tänker att Luleå ska utvecklas för de som bor här. Det är helt klart en hemläxa vi har att göra. Utan att göra anspråk på att beskriva någon heltäckande vision, så kan jag säga att vi har en vision att Luleå ska växa och bli 100 000 invånare. Vi ser att hela kommunen behöver öka sin befolkning, på landsbygden behöver vi kunna bygga fler bostäder och ha fler arbetsplatser, samtidigt som centrum behöver förtätas och nya bostadsområden byggas. För att lyckas med detta behöver vi även fler företag och myndigheter som finns här och anställer personer här. Vi har med vår position och vår historia klara fördelar, som vi behöver bygga vår framtid på. Vi har en fantastisk skärgård, och en natur som inbjuder till upplevelser både för oss som lever här men även för turister. Vi har goda transporter med både flyg, tåg och på vatten, som gör att man kan ha industri här, och med Norrbottens naturresurser i vår närhet, har vi mycket industrier som vill etablera sig här. Vi har dessutom ett tekniskt unversitet, som utbildar mycket mer än tekniker förstås, och lockar hit unga människor för att utbilda sig, men även lockar hit forskare i världsklass för sin framstående forskning. Vi har storstadens utbud och småstadens närhet, där du kan leva ett gott och enkelt liv. VI har ett stort utbud av kultur, och idrott, men även hög kvalitet på våra skolor och omsorg. Det tror vi kan få fler att vilja leva här, och dig att vilja bo kvar här.

 • Varför gömmer sig Anna Lindh-Wikblad och vägrar svara på frågor från medborgarna? Med över 100 000 i månadslön kan man inte bara sitta och huka i sitt tjänsterum i stadshuset och vara osynlig i alla sammanhang. Uselt! Sparka henne. Före sommaren. Allt förtroende är förbrukat.

  • Hej Lövskatan! Jag gissar att din kritik är att en insändare riktad til kommundirektören istället besvarades av den tjänsteperson som är ansvarig för de frågor som berördes i insändare? Det är ofta så att det är lämpligast att de som jobbar med enskilda frågor är de som svarar på frågorna, därav svar från annan tjänsteperson. Eller handlar det om att du personligen sökt kommundirektören och inte fått kontakt? I såfall föreslår jag att du kontaktar henne igen via kommunens kundtjänst.

 • Vi har under vintern kunnat läsa om stadsbyggnadsförvaltningens lek med skattebetalarnas pengar, tänker på rivningen av helröret och konstaterandet att det inte finns en fastighetsplan i kommunen som nu drabbar oss skattebetalare hårt. Vad tänker du göra åt slöseriet? Varför ställs inga ansvariga tjänstemän till svars? Jag kan inte se vad ni vinner på att alltid ställa er på inkompetenta chefstjänstemäns sida. De är inte era uppdragsgivare, det är vi som bor i kommunen.

  • Angående sk helröret har Stadsbyggnadsnämnden ansvaret för rivningen av det. De borde fått en information till nämnden om att kostnaderna ökade, innan arbetet gjordes klart, men det fick de inte. Nämnden har dock i efterhand fått information om detta, och jobbar nu med att säkerställa rutiner så de i framtiden får information och besluts tas på rätt ställe. Sen håller stadsbyggnadsförvaltningen på att ta fram underhållsplaner för varje enskild fastighet i kommunen, och en lokalförsörjningsplan arbetas fram. Så det pågår mycket arbete parallellt just nu rörande kommunens fastigheter, för att få en bra ordning på hur vi hanterar fastigheter, vilka fastigheter vi behöver nu och på sikt, samt hur vi ska finansiera och underhålla dem.

 • Tidigare år har kommunikationsavdelningen fixat fotbollsfest i södra hamn under VM och EM. Nu när det är tillåtet att umgås utomhus tycker jag att ni ska fixa det. Luleå behöver en fest efter allt som har varit. Kör Carina!

  • Kul ide! Däremot så är vi fortfarande i en pandemi och även om restriktionerna är lyfta så att vi tex skulle få samla 100 personer stående utomhus, så är det inte läge att arrangera något som skulle riskera att kunna samla långt fler än så. Men jag tänker absolut att när vi är igenom pandemin på riktigt, så ska vi ha lite festligheter igen. Så jag får spara din idé tills då.

 • Hej! Nu börjar vi som smått svara på de frågorna som kommit in och jag hoppas ni ställer fler även om fotbollen kanske lockar lite extra just nu.

Kom ihåg att vi inte kan ta emot långa uppsatser som frågor i detta formatet på grund av tidsbrist, så håll din fråga så kort du kan så är chansen större att du får ett bättre svar. Vi använder förhandsmoderering när det gäller chattar. Givetvis kan du vara anonym.

Senast publicerad: 2021-08-19Senast uppdaterad: 2021-08-19