Pressbild på Lenr´tica Ericson, kommunstyrelsens ordförande

Chatta med kommunstyrelsens ordförande

På fredag den 23 april mellan 13:30 och 14:30 kan du ställa dina frågor till Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande.

Ämnet för chatten är: Företagande och tillväxt. En ny undersökning i ämnet kom i dagarna från SKR, läs mer på vartlulea.se. Länk till annan webbplats.

Chatten öppnar för frågor redan kl. 11:00 samma dag som chatten startar.

 • Bra att Hertsö badhus är på gång. Varför har inte förfrågan gått ut enligt EU riktlinjer när kompetenskraven är så högt ställda att det inte finns så många företag som uppfyller ställda krav?

  • Jag har tyvärr inte svaret på denna fråga. Jag får be dig maila kommunen med din fråga, så kan du få ett korrekt svar.

  • Hej! Vi fick svar att den är annonserad enligt EUs regelverk, här kan du se annonsen: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:096883-2021:TEXT:SV:HTML

 • Vi har tur som har Uusihannu som investar på Hertsön. Varför kan inte kommunen göra det? Utegymmet som fick så många röster och fick löfte/beslut att det skall byggas. Hur många år skall det ta att för ett så litet objekt att planera och komma igång?

  • Jag tycker också att det är bra att vi har Uusihannu och andra som investerar på Hertsön. Det är precis så stadsdelar utvecklas, att privata aktörer, tillsammans med kommun, civilsamhälle och medborgare driver verksamheter och utvecklar området tillsammans. Utegym på Hertsön har jag tyvärr inte hitta beslutet om, så jag kan inte svara mer på det. Du får gärna skicka ett mail till kommunen, så kan vi återkomma när vi hunnit titta vidare på det.

 • Du var stor del av ansiktet utåt vid lanseringen av framtidens skola, som kan ses som ett stort fiasko och där de kändes som att du "offrades"... Hela processen har kritiserats med brist på lyhördhet, vilket inte är första gången... Hur ska ni bli mer lyhörda och lyssna av sant samtala och närma er invånarna?

  • Jag tror precis som du skriver att vi behöver bli mer lyhörda och ha mer samtal med invånarna. Jag är inte nöjd med den dialog vi hade kring framtidens skola, utan tänker att vi har mycket att lära. Framför allt tror jag att vi i ett tidigare skede behöver prata om de problem vi har med kommunal verksamhet, så att vi tidigare kan få in tankar om vad vi kan göra för att förbättra situationen och få medborgarnas kunskap och tankar om vad vi kan göra framåt. Rent konkret har jag två saker jag försöker börja jobba med i kommunen. Det ena är att vi behöver uppdatera vår plan för medborgardialoger, och det arbetet påbörjar vi med kommunstyrelsen nu innan sommaren. Det andra är att hela kommunen behöver bli bättre på att ständigt, inte bara inför vissa beslut, ha dialog med berörda, oavsett om det är företag, medborgare eller brukare om vad vi gör och se till att ha tagit del av andras åsikter och kunskaper innan vi beslutar vad vi ska göra.

 • Hej! tiden rinner ifrån oss och vi har tid för en fråga till! Nästa tillfälle blir den 21 maj.

 • Funderar på att flytta ifrån Luleå, vad ska du göra för att få mig att vilja stanna?

  • Det beror ju förstås på varför du vill flytta. Vad är det du saknar i Luleå, som gör att du inte vill bo här? Jag vill ju att Luleå ska vara en stad som alla vill bo i, där vi har en mångfald av jobb, bostäder och en rik fritid. Jag är stolt över att Luleå har ett brett föreningsliv, bra möjligheter till friluftsliv och idrott, bra utbud av kultur och en fantastisk skärgård. Och allt finns inom rimliga avstånd - där det snabbt går att förflytta sig mellan allt.

 • Corona har i stort dödat min och mångas inkomst, hur kan ni hjälpa till för att få det att leva upp igen efter allt är över? Hyreslättnader med mera i all ära, men vi behöver något speciellt och mer..

  • Hej Kerstin. Så tråkigt att du, och många med dig drabbats av pandemin. Jag vet att vissa branscher har väldigt svårt nu, tex handeln, hotell, gym, restauranger. Staten har tagit på sig ett ansvar att stötta företag ekonomiskt, tex genom permitteringar, så att man ska kunna ha kvar personal. Det har inte räckt för vissa branscher, och jag vet att regeringen fortsätter titta på fler stöd. Som kommun har man inte rätt att ge bidrag till företag, om det inte finns statliga regler som tillåter det, tex som med hyreslättnader. Det gör att vi har svårt att ekonomiskt stötta utsatta företag. Vi försöker däremot göra det vi kan för företagen genom att själva köpa tjänster från drabbade företag, tex presentkort från företag i kommunen till våra anställda, och just nu finns ett förslag om att ta bort avgifterna för uteserveringar. Vi arbetar dessutom aktivt med kompetensförsörjning, för att kunna hjälpa människor att få en utbildning så att de kan ta de jobb som finns. Många branscher går ju trots pandemi ganska bra och nyanställer. För personer som lever i ekonomisk utsatthet finns kommunen som en aktör för de personerna, men målet är så klart att människor ska ha jobb och kunna försörja sig själva.

 • Boulebana vid.centrum.Snabbstart av badhuset.Sittbänkar efter gångvägarna för träning och vila.Utegym även för äldre.Starta upp Miljögården igen./Anne-Marie Hertsön

  • Bra idéer - jag tar med mig dem. Badhuset och miljögården har jag svarat på i tidigare kommentarer, läs gärna dem.

 • Varför förstör ni staden med massa fula byggnader?

  • Vad tråkigt att du tycker att vi har många fula byggnader. Själv älskar jag många av de byggnader som finns i centrumbilden, tex Domkyrkan, Kulturens hus och Norrbottens teatern. Det är dock oftast inte kommunens som bygger byggnader, utan det är oftast markägare som bygger, och då är det inte kommunen som utformar byggnaden. Det är trots det viktigt för oss att vi har en vacker stad, som är välplanerad och att vi ställer rätt krav på de som bygger för att det ska bli så. Vi har därför sedan något år en stadsarkitekt anställd, som ska jobba med just detta.

 • Boden är ju en möjlig arbetsmarknad för boende i övre Vitådalen. Finns det några tankar på ett järnvägsstopp i Avafors?

  • Japp, att arbeta i Boden är absolut en bra möjlighet för många som bor i Luleå kommun, tex om man bor i Vitådalen. Jag har inte hört något om om ett järnvägsstopp i Avafors, så det tror jag inte är aktuellt.

  • Det är inte ett kommunalt beslut men något man kan försöka påverka. Enligt näringslivet kommer personalfrågan att vara ett problempå grund av bristen på bostäder. Det är en fin möjlighet för landsbygden om det bara finns kommunikation (och Skylab)

  • Skola skulle det förstås stå..

  • Japp, landsbygden har fina möjligheter och jag tror att många kommer vilja bo utanför Luleås stadskärna även i framtiden.

 • Tråkigt att miljögården på Hertsön inte har någon verksamhet nu. Hur ser planeringen ut idag? Vilken verksamhet kan vi vänta oss? När skall den komma igång?

  • Hej Jag svarade på en fråga om Miljögården tidigare, se längre ner i chatten. Det finns inget beslut idag om någon verksamhet, utan vi utreder tillsammans med Coompanion om det går att starta en verksamhet där. Det finns därför ingen tidsplan för när någon verksamhet skulle kunna vara igång.

 • Utegymmet skulle byggas för länge sedan. Vi fick igenom det som Medborgarförslag.Är det ingen ide att skriva medborgarnargarförslag ?

  • I samband med Corona-pandemin har vi sett ett jättestort intresse av att använda våra utegym, så vi hoppas kunna skapa fler i kommunen. Vi har för en månad sen beslutat i kommunstyrelsen att ta fram en plan för utegym i kommunen. Vi vet att det finns ett stort intresse av att använda utegym i alla områden och byar i kommunen och att fler ska byggas. Ibland ägs de av kommunen och ibland av andra. Så vi tänker att vi ska skapa en helhetsbild, och efter det kunna bestämma var kommunen, eller andra aktörer ska tillskapa fler utegym. Och vi har sedan några år e-förslag, som en form av medborgarförslag där det krävs 77 röster för att ett förslag ska tas upp för behandling i kommunen. Ett e-förslag som tas upp kan sen bifallas eller avslås av den nämnd som hanterar frågan. Det är absolut en ide att skriva e-förslag, och många bifalls även. Och även de som inte kan bifallas just som de är beskriva, tar vi med oss tankarna i från när vi sedan jobbar vidare med den frågan.

  • Medborgarförlaget om utegym på Hertsön bifölls.Ingenting har hänt sedan dess.

  • Jag har tyvärr ingen information om något utegym på Hertsön som varit bifallet. Jag hittar ett som tagits upp i Stadsbyggnadsnämnden och avslagits där.

 • Hej hur kommer det sig att Luleå inte får så fina företag att flytta in så som Skellefteå och Boden t.ex.?

  • Luleå har oxå fina företag, både som flyttar hit och som växer här. Jag träffar varje vecka företag i Luleå, och inom många branscher nyanställer man för fullt nu, inte minst inom industrin. I eftermiddag ska jag ut till Storheden och träffa ett företag som flyttar hem produktion från utlandet till Luleå. Men vi vill så klart få ännu fler företag att etablera sig hos oss. Vi har sedan ett år ett nytt näringslivsbolag, Luleå Business Region som jobbar med etableringar och har daglig kontakt med både nationella företag och internationella företag som är intresserade av Luleå. Det är vanligtvis så att företagen tittar på många olika orter i ett första skede och sen väljer ut ett som är lämpligt. Ibland är det Luleå, ibland inte. Jag kan dock säga att väldigt många av de företag som jag har kontakt med söker sig till en ort med tillgång till hamn, med goda transporter via väg och järnväg, med bra tillgång till elkraft och med en industriell-kompetens, och det finns i Luleå. Men det finns även i Skellefteå och Boden. Jag vet dessutom att många företag vill finnas i kluster, i regioner där liknande verksamheter finns, och det betyder att det är bra för Luleå att vårt närområde växer. Jag är glad för den produktion som etablerar sig i både Boden, Gällivare och Skellefteå och vet att de etableringarna även ger fördelar för Luleå.

  • När du ändå är på Storheden så ser du ju att stora företag som utvecklats i Luleå så som Gestamp flyr ifrån Luleå. Helt fel prioriterat och att säga att det är bra att närliggande städer får företag betyder ju bara att fler personer lämnar Luleå för att arbeta där. Låter tyvärr bara som dåliga ursäkter eller okunskap. Jag föreslår att ni söker efter ingenjörer som kan ta handom de här frågorna.

  • Jag har inte hunnit med att träffa Gestamp, men förstår ju att jag behöver göra det. Men annars måste jag säga att jag inte delar din bild. Jag pratar med väldigt många företagare varje vecka och i princip alla är intresserade av att växa i Luleå. Jag är orolig för att arbetskraften i Luleå inte ska räcka, och tror vi kommer behöva jobba jättemycket för att få fler att flytta hit och jobba här i vår region. Att människor väljer att pendla till grannkommunerna för att jobba ser jag inte som ett problem, vi har redan idag väldigt många som pendlar till Luleå för jobb och utbildning, men även några åt andra hållet. Jag tror vi i Norrbotten behöver bli bättre på att samarbeta över kommungränserna för att skapa ett attraktivt samhälle att leva och jobba i. Och för företag att växa i. Ingenjörer tror jag absolut vi behöver, och det är ju skönt att det utbildas här på LTU, så vi har ganska god tillgång till dem, både i kommunen och i näringslivet här. Sen vill jag som kommunalråd att det ska komma fler etableringar till Luleå så klart. Och jag jobbar för det varje dag, inte minst genom att det ofta är mig större företag har kontakt med.

  • Pendalde till Skellefteå för arbete i ett halvår eftersom det inte fanns i Luleå. Kommer inte göra det igen, nästa gång flyttar jag till Stockholm.

 • Är det inte pinsamt att mätningen från SKR placerar er i botten på listan medan grannkommun Boden är i toppen? Ska vi inte byta residens till Boden då verkar vara så mycket bättre?

  • Jag är inte nöjd med vårt resultat. Jag kan dock konstatera att vi har ett godkänt resultat, alltså att de företags som svarat i mätningen har gett ett resultat över medelbetyg. Men det är många andra kommuner som har ett ännu bättre arbete, och därför hamnat över oss i resultat. Boden är jätteduktiga på detta, och vi har mycket att lära av dem. Jag har kontakt med min kollega Claes för att kunna få se hur de jobbar. För att Luleå ska kunna växa, så måste vi få fler företag som etablerar sig här och kan växa här. Då är det jätteviktigt att företag får den hjälp de behöver och får en bra service från kommunen. Jag har näringslivsfrågor som en av mina prioriteringar, och vi tittar nu på hur vi ska vässa kommunens arbete. Jag träffar varje vecka företag för att höra vad de tänker och få deras råd om vad vi ska göra framöver. Mitt mål är har vi ökat till toppen av listan till nästa mätning. Men jag är inte ledsen över att Boden är bäst, det är bra även för Luleå att grannen har bra näringslivsarbete, så jag hoppas även de fortsätter vara i topp.

 • Vilka politiska beslut vill du ta framöver för att öka på digitaliseringen i Luleå Kommuns förvaltningar. Vad tycker du tex kring öppna data för bättre tillgång till beslut och ökad transparens? Vad är de viktigaste arbetet/målen för kommunen kring en bättre/effektivare samhällsbyggnadsprocess? Vad tänker du kring att Luleå borde jobba hårdare kring en ”digital öppen tvilling” - dvs en digital modell av staden där man kan testa modeller, visualisera och analysera vad som sker i staden i realtid?

  • Vi planerar att fortsätta ha potter avsatta för innovation, där digitalisering ingår, så att vi kan få fart på digitaliseringen av vår egen verksamhet. Vi har inom länet ett samarbete i Norrbottens E-nämnd, där vi försöker att tillsammans utveckla digitala tjänster, som vi då kan bli en större beställare av tjänster och därför kunna få bättre tjänster utvecklade. Vi har tagit fram en digital utvecklingsplan, där vi är bland de ledande i landet. Digitala tvillingar är alltid intressant, just av det du säger, kunna modellera och analysera vad som är möjligt i digitala version. Det bör vi absolut titta vidare på. Här händer ju väldigt mycket inom näringsliv och infrastruktur, där digitala tvillingar utvecklas inom olika branscher. Jag har inte sett så mycket från kommuner i framkant på detta, men räknar med att det kommer. Och jag hör till dem som tycker om att hitta information och data öppet och digitalt, särskilt data från offentlig sektor. Det är dock ganska krävande resursmässigt att dela data, så där skulle vi behöva titta på hur vi kan stärka upp oss.

 • 1. Jag undrar varför planeringen av Hertsöbadhus tagit så lång tid.Jag har ringt er ett flertal gånger och fått OLIKA svar. 2. Öppna kaféet på Hertsö Miljögård,det kan väl inte vara så märkvärdigt.Viktigt för Hertsöborna med denna oas. 3.Måste det till en privat aktör för att få igång någonting,det verkar så. Ex Gym ,innebandybana och paddelhall?

  • Kommunala planeringsprocesser tar tyvärr oftast lång tid när det ska byggas något. För Hertsö badhus fattades beslutet om att det skulle byggas sommaren 2019 och då startades arbetet med en detaljplan, som tog lite drygt 1 år (vilket är ungefär den tid det vanligtvis tar), sen efter det har det gjorts projekteringar och bygget har gått ut på anbud. Nu är vi i läget att vi har fått in anbud från en entreprenör och håller på att teckna avtal med dem. Investeringen finns i vår budget för 2022 och 2023, så det är under de åren vi räknar med att byggnationerna kommer pågå. Det senaste jag hörde var att vi räknar med att det kan öppnas hösten 2023. Hertsö Miljögård svarade jag på i ett tidigare inlägg. Varken gym eller padelhallar är det inte kommunen som äger, bygger eller driver, utan privata aktörer som gör det. Så jag tycker det är helt rätt och väldigt roligt att det finns privata aktörer som utvecklar Hertsön. Jag tycker det är så det ska vara, att levande stadsdelar även har ett levande näringsliv som tillsammans med de boende och kommunen utvecklar området.

 • Efterlysning:Försvunnet smultronställe Vart tog sommarcafeet vid Hertsö Miljögård vägen. Vi som undrar är promenörer, familjer med eller utan barnvagn, cyklande och andra kaffesugna Luleåbor. som under ett antal år haft Miljögården som ett uppskattat utflyktsmål. Frågan är outsoursad till Companion hör jag när jag ringer kommunen. Men vi vill ha ett öppet café i sommar, en mötesplats för alla generationer.

  • Jag har själv varit på Hertsö miljögård massor med gånger med mina barn och gillar verkligen verksamheten som varit där. Tidigare har cafeet och resten av verksamheten på miljögården drivits av vår arbetsmarknadsförvaltning och då sysselsatt personer som behöver etablera sig på arbetsmarknaden och få ett jobb på ordinarie arbetsmarknaden efter det. Det har varit få som av de anställda på miljögården som gått vidare till andra jobb, och därför har arbetsmarknadsförvaltningen valt att avsluta den verksamheten och istället rikta dessa personer mot jobb inom bristyrken. Detta för att stärka dessa personers möjligheter till ett jobb. Vi vill dock gärna ha en publik och öppen verksamhet i Hertsö miljögård, och det är därför vi tittar på andra möjligheter att ha verksamheten igång, tex som ett socialt kooperativ, och det är där Companion är engagerade för att hjälpa oss. Jag hoppas att de kan hitta ett sätt att starta igång en ny verksamhet på Miljögården.

  • Hoppas, men har inte du makten att säga att nu gör vi såhär

  • I kommuner finns det något som heter beredningstvång - det betyder att alla ärenden som ska beslutas av politiskt behöver man ta fram ett underlag inför beslutet. Idag håller man på att jobba för att få fram ett underlag kring Hertsö miljögård, så att vi i nästa skede kan fatta beslut. Jag tycker och hoppas vi ska få till en publik verksamhet på Miljögården, men jag har inte makten att idag säga hur det ska gå till, utan det behöver beredas och tas fram förslag på.

 • Hej! Välkomna till chatten, Carina sitter beredd och det har kommit in en hel del frågor som vi börjar svara på redan nu.

  • Flyttade till Luleå för att studera maskinteknik på Universitetet som är bra. Nu flyttar jag eftersom det inte finns något arbete för mig. Klasskamraterna gör likadant, är det så ni tänker att det ska vara?

  • Vad tråkigt att höra! Jag vet att näringslivet i Luleå skriker efter arbetskraft, så det är tråkigt att du inte hittat någon arbetsgivare som kunnat anställa dig. Vi deltar i ett nystartat samarbete med LTU och ett antal större företag som kallas T25, som syftar just till att kunna få fler studenter att stanna i Luleå och fler att flytta hit. Bland annat tittar man på hur företagen kan börja jobba med studenter för att skapa arbetstillfällen redan under studietiden, så man sen blir kvar. Jag har stora förhoppningar på detta samarbete, då jag tror att detta är något vi måste göra tillsammans med näringslivet för att det ska lyckas. Kommunen kan inte själv anställa alla studenter, utan vi måste göra det ihop med andra arbetsgivare.

Kom ihåg att vi inte kan ta emot långa uppsatser som frågor i detta formatet på grund av tidsbrist, så håll din fråga så kort du kan så är chansen större att du får ett bättre svar. Vi använder förhandsmoderering när det gäller chattar. Givetvis kan du vara anonym.

Denna chatt är den andra av en serie chattar under våren. Nästa tillfälle att chatta planeras till fredagen den 21 maj.

Senast publicerad: 2021-04-23Senast uppdaterad: 2021-04-23