Pressbild på Lenr´tica Ericson, kommunstyrelsens ordförande

Chatta med kommunstyrelsens ordförande, Lenita Ericson

På fredag den 6 mars mellan 12:30 och 13:30 kan du ställa dina frågor till Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande.

Frågan hon ställer till er denna gången är: Vad tänker du om Luleå kommun? Vad tycker du är viktigast för kommunens utveckling?

Chatten öppnar för frågor redan kl. 11:00 samma dag som chatten startar. Denna chatten är första delen av en serie chattar under våren. Varje del kommer handla om olika ämnen.

Chatten är över för denna gången! Tyvärr hade vi inte tid denna gången på att svara på alla inlägg, men det kommer fler tillfällen att ställa dina frågor. Nästa chatt är planerad till den 3 april 2020.

 • Hej alla chattare! Nu är vi över för denna gång. Lite stressigt var det. :) Jag har svarat på allt jag hunnit och därför har en del svar blivit möjligtvis något korta. Nu ska jag vila mina fingrar. Nästa chat är 3 april och håll gärna span på Facebook kring när jag har nästa "Fredagshäng med Lenita" då har är på Kulturens Hus. Tack för idag!

 • Luleå och Sverige är idag, i världen, ensamma om att driva på en utveckling mot storskolor. De länder som har gjort den resan har nu bytt riktning och gör tvärt om. Hur kan du försvara att Luleå inte skall ta notis av detta utan ni sätter på skygglapparna och bara kör på som om inga resultat och erfarenheter av dessa storskolor redan finns i världen?

  • Hej igen Chockad medborgare, Det verkar finnas olika definitioner i världen på vad som är en stor skola och vad som är en liten skola. Jag vet att vår skolverksamhet tar med forskning och beprövad erfarenhet i deras arbete. Jag tror inte på grundskolor med tusentals elever och jag har svårt att se att vi någonsin kommer att ha den typen av storskolor i Luleå.

  • Det stämmer tyvärr inte. Den forskning ni själva lyft beaktar ni över huvud taget inte.

 • Vi har tid för någon fråga till! Det har kommit in många frågor och vi har försökt svara på så många och så omväxlande frågor som möjligt. Det kommer komma fler tillfällen att ställa frågor - närmast är planerat den 3 april. Håll utkik efter annonser! Tack för alla frågor som har kommit in, en timme går fort!

 • Kan vi, till exempel jag och TorBjörn boka upp ett möte med dig så att vi bättre kan redogöra för problemen som uppstår om skogen mot det vidsträckta industriområdet decimeras?Precis som med malmsligen så kommer det att påverka hela Lövskatan. Gärna med miljö och byggnadsnämndens ordförande.

  • Hej Kurt, Mycket gärna! Som du vet uppskattar jag särskilt de samtal man har öga mot öga. Mailar du mig?

 • Skolan är en viktig del för att locka till sig hemvändare och andra inflyttade familjer till Luleå och en mycket viktig konkurrensfaktor som kommun. Av egen erfarenhet var närheten till skola och barnomsorg av stor vikt när vi själva valde att återvända till Luleå. Men utvecklingen de senaste åren med nedläggning av mindre skolor och en rörelse emot storskolor känns inte särskilt kul och vi funderar allvarligt på att lämna Luleå till stor del pga skolsituationen. Ska barnen gå på stor och opersonlig skola i centrum kan de lika gärna gå på en stor skola i Stockholmsförort där vi som föräldrar har en helt annan arbetsmarknad än vad som finns här i Luleå. Bristen av transparens och dialog i skolfrågan gör situationen extra olustig och gör det svårt att planera framåt. Hur kommer du jobba med att öka transparensen och förbättra medborgardialogen i skolfrågan (behövs även inom andra områden kan jag tycka) och hur ser du på att lyfta Luleås attraktionskraft som skolkommun, borde den inte börja i att fråga medborgarna vad de tycker (exempelvis genom en folkomröstning)?

  • Hej, Jag håller verkligen med om att skolan är viktig för vår attraktionskraft. Vi har under många år rankats högt inom skolan på många områden och jag tycker att vi kan överlag vara stolta över vår skola. Men jag håller med om att vi absolut behöver utveckla och förbättra vår förmåga till transparens och dialog. Vi behöver och vill ta tillvara all den kreativitet och problemlösningsförmåga som också finns utanför kommunens väggar.

 • Varför gav sig Socialdemokraterna in i omröstningen av ett oppositionsråd? Anser inte du att det för medborgarna bakom ljuset då oppositionsrådet ingår i den styrande majoriteten?

  • Hej, Efter valet gjordes en gjordes en så kallad valteknisk samverkan mellan S och M. Det är inte konstigt och sker på många håll i kommunsverige. Moderaterna ingår inte i den styrande majoriteten. S styr i så kallad minoritet.

 • 3 frågor i en kring digitalisering/effektivisering: Hur tycker du att arbetet med digitalisering av kommunens verksamhet fortgår? Vilka 3 initiativ i digitaliseringsarbetet I kommunen är just nu viktigast? Hur ser du på Öppna data?

  • Hej Jonny, Tack för frågan! Jag tycker att det arbetet går lite trögt, i alla fall från min horisont. Det kan hända att det händer massa saker som jag inte känner till. Jag är tror mycket på Öppna data och förstår samtidigt problematiken kring det. 3 initiativ. Ökad digital mognad hos beslutsfattare. Skarpa processledare. Våga testa, även om det ibland misslyckas. :)

 • Kommunen vill köpa mer lokalodlat, hur ska det öka? Vem kan bo och odla/föda upp djur på landet, när all kommunalservice tas bort från landsbygden. Utan boende och näringsliv på landsbygden blir det svårt att handla lokal mat

  • Hej, Vi behöver verkligen förbättra självförsörjningsgraden i länet. Vi från kommunen kan bidra genom att upphandlar mer lokalproducerat, vilket vi gör. Jag håller med om att goda förutsättningar att bo på landsbygden är viktigt i det sammanhanget. Det är en av anledningarna att vi tydligt pekar ut att vi ska ha samlande byar där grundläggande service ska finnas.

 • Hur kan du försvara att beslutet i Framtidens skola så totalt gick emot de Riktningar som formulerats i de kontrakt som under stor möda arbetades fram av kommunen och i samråd med civilsamhället, barn, vuxna, äldre, förenings- och näringslivet och där resultatet sammanfattats i dokumentet Vision 2050? Och där ansvariga inom Socialdemokraterna, efter beslutet i Framtidens skola, meddelade att nu var det dags att beakta Vision2050! Hur försvarar du att Socialdemokraterna tar hänsyn till det som är kommunens viktigaste styrdokument när det passar i processen? dvs först efter beslut som aldrig skulle ha tagits om Vision2050 varit en del i beslutsunderlaget? Och tre följdfrågor med avseende på ovanstående, hur rangordnar du Vision2050 när det gäller planläggningen av vår kommun? Och hur kommer du motivera civilsamhället barn, vuxna, äldre, förenings- och näringslivet att delta i kommande arbete att se över/utforma Luleås framtida visioner? Tror du det kommer att finnas ett reellt intresse från dessa att delta nästa gång när ni hanterat den nuvarande visionen på det sätt ni gjort och fortsatt gör?

  • Hej, Jag hoppas och kommer att göra mitt bästa för att invånare i Luleå kommun kommer att känna att man vill vara engagerad i Luleås utveckling. Visionen för Luleå är bland annat att alla barn ska få en god utbildning.

 • Tycker du det är ok att i media göra sken av att det folkinitiativ som 9000 Luleåbor skrivit under, att de dessa skrivit under är svårt att förstå? Tror du att det som Luleåbo känns ok att först ha läst, förstått och sedan skrivit på för att sedan höra av ledande politiker att initiativet är alldeles för svårt att förstå? Är det att visa respekt för era medborgare?

  • Hej, Att en stor mängd Lulebor har gjort en namninsamling ska absolut tas på allvar och respekteras.

 • Hej! Hur vill du utveckla skolan i Luleå? I och med skolnedläggningarna som varit har klasserna vuxit på mottagande skolor. Där jag arbetar har de gått från 18-20 elever/klass till ca 25 elever/klass. Löftet innan nedläggningarna var att det inte skulle bli större klasser, så är nu fallet vilket gör att det blir mindre tid till varje elev. Hur ser du på detta?

  • Hej, Det är så klart oroande om det är så att klasserna blir mycket större än vad som var avsikten. Jag tar med mig din fråga till Barn- och utbildningsnämnden. Min bild är att vi har en hög kvalitet i Luleås skolor, men det kan så klart alltid bli bättre.

 • Jag bor i Jämtön. Vi har blivit lovad gatlampor upp till E4:an o gån/cykelväg för måååånga år sedan men inget händer. Ska vi åka buss måste vi gå till E4:an (3 km) i mörker för in i byn kommer en buss vid 7 o en vid 18... Vi här ute finns inte, ni plockar dagis/fritids o skola i grannbyn...vilket glr att ni bryr er inte vad som händer här ute

  • Hej, Jag gissar att det är Trafikverket som ansvarar för gatubelysning och cykelväg där. Vi tar med oss det i de fortsatta samtalen med dem.

 • Vilka effektiviseringar/direktiv/budgetar är aktuella i förvaltningarna 2020 för att uppnå målet satt att uppnås fram till och med 2022 då ni lade ett sparkrav på närmare 400 miljoner fram till mandatperiodens slut? Med tanke på "överskottsmålet" på 2 % på årsbasis och som visades sej resultera i ett "överskott" på över 4 % för 2019?

  • Hej Cenneth, arbetet med att ta fram förslag på strategisk plan- och budget för 2021 är i full gång. Resultatet för 2019 blev över förväntan positivt, vilket bådar gott för framtiden. Tyvärr är en stor del av resultatet av engångskaraktär och blickar vi framåt till 2022 så behöver vi fortsätta effektivisera för att ha en ekonomi i balans.

 • Det viktigaste för medborgarna i Luleå är att de folkvalda representerar just folket. Varför är ni så lomhörda när vi yttrar oss?

  • Hej Kent, Jag känner mig inte lomhörd. Är det något särskilt du syftar på?

 • Du svarade inte på min fråga om hur ni argumenterar för ett tredje industriområde på Lövskatan. Segregeringen är ju klart märkbar redan. Nu i o med att ett skrotföretag avvecklar sig härifrån så har vi ju alla möjligheter att bygga ett rekreationsområde som fungerar betydligt bättre än dagens. Hur tänker du där?

  • Hej Kurt, Det ska bli spännande att följa utvecklingen gällande företaget som eventuellt flyttar. Området där och det bakomliggande området borde kunna vara bra områden för arbetsplatser, vilket också framgår av översiktsplan. Om eller när det är aktuellt för detaljplanering så kommer man ha möjlighet att lämna sina synpunkter, i vanlig ordning.

 • Hej Lenita! Hur ser du på att förskolebarn med stora sociala svårigheter och som enligt vården (intyg av läkare och psykolog), förskola och föräldrar är i behov av 100% stöd på grund av autismfrågeställning, endast erbjuds 40% resurs av Luleå kommun? Hur ser ni på övriga 60% - ska vi som föräldrar gå ner i tid eller säga upp oss för att täcka resten av dagen?

  • Hej, Jag är tyvärr inte insatt i den här typen av frågor. Jag tar med mig den till Barn- och utbildningsnämnden.

 • Jag tänker att Luleå kommun nu med dig vid rodret har en jättechans att vrida om färdriktningen något. Framtiden ligger inte i storstäder, i stora skolor utan istället - säger forskningen - i småskalighet, i mindre enheter och i ett tänkande där kommunens byar och landsändar görs livskraftiga och lockande. Det är inte längre för mig att köra in till Luleå än det i snitt tar att åka till jobbet i Stockholm, ca 55 minuter. Och jag bor i kommunens nordöstra hörn! Tänk vilken vind i seglen mot nya mål du skulle få Lenita om exempelvis (du gissade säkert att detta kom, haha) skolan i Vitå skulle öppnas som en symbolhandling för en levande landsbygd i en nytänkande kommun som gick sin egen väg! Vad sägs?

  • Hej Andreas, Jag kommer att göra mitt bästa att navigera framåt på ett så klokt sätt som möjligt. Jag tror som du att Luleå kommun har stor potential av tillväxt i landsbygd, inte minst inom besöksnäringen. Vi behöver därför fortsätta utveckla våra samlande byar. Man ska inte behöva åka in till centrum för att få grundläggande service.

 • Hur kan socialdemokraterna prioritera prestigeprojekt som till exempel renovering av Stadsparken framför barnens rätt till en skola i sin hemmiljö? Vård, skola och omsorg är det inte det som ska komma först?

  • Hej Ingela, Jag tänker att det inte är fruktbart att ställa den typen av saker mot varandra. Barn har rätt till en skola där de får de bästa förutsättningarna till en god utbildning. Invånare i Luleå kommun har rätt till fina grön områden och en stadspark värd namnet.

  • Att inte ställa saker mot varandra tycker jag är ett konstigt svar, är det inte det ni i politiken gör hela tiden. Problemet är att våra barns skola, Vitåskolan, prioriterades bort för att spara pengar och renoveringen av Stadsparken prioriteras att genomföras. Har vi råd med både att öppna Vitåskolan och renovera Stadsparken så behöver vi inte ställa sakerna mot varandra.

 • Hej Hur mycket av den kommunala verksamheten kommer att privatiseras på 4 år? Hur ställer sig politiken till att skilvaktmästeriet nu är helt avvecklat men att arbetsuppgifterna finns kvar men nu utförs av privata aktörer? Hur ställer sig kommunledningen till att kuratorer och lärare nu utför arbetsuppgifter sm fd skolvaktmästare utfört? (Tex målning av korridors väggar Bergskolan v10) Kommer kommunledningen att godkänna lärarlösa lektioner under läsåret med vetskapen om att lärare nu utför service jobb i stället?

  • Hej Anders, En kommunal förvaltning behöver som alla organisationer ständigt utvecklas och förändras. I bland kan det ta tid innan vi kan se om förändringar verkligen ha lett till den förbättring som man vill komma åt. Utvärdering och uppföljning är viktigt. Jag tror generellt inte på att privatiseringar löser välfärdens utmaningar.

 • hur tänker du/ni jobba för att underlätta tillvaron för alla barnfamiljer som flyttar in i de hus i yttre stadsdelar och landsbygden runt centrum, nu när många äldre säljer och flyttar in till centrum

  • Tack för frågan! Det finns många saker som bidrar till ett gott liv för barnfamiljer, både föräldrarna och barnen. Tillgång till en lekplats i närheten och goda kommunikationer är några exempel. Vad tänker du skulle kunna underlätta?

 • Teknikens Hus skall vara på Porsön .Nära Universitet.Gått om parkering. Olämplig placering södra hamn. Luleå kommun skall vara en miljövänlig kommun. Stor ökning av avgaser,koldioxid ,svaveldioxid i stan redan nu, när ca 120.00 besökare kommer med bilar bussar. De åker ej LLT, Barnfamiljerna tar bilen, billigare med bil .Lyssna ej på personalen Teknikens Hus ,de vill ha nära till jobbet ,bor i stan. Inga mer monument i stan Tripoli.

  • Hej! Placeringen av Teknikens hus är något som många har tankar och känslor kring. Det visar vilken uppskattad verksamhet det är. Teknikens hus vill själva att deras verksamhet ska finnas i centrum. Nu ska vi titta närmare på om platsen som de vill finnas på är lämplig. I framtiden ska vi människor färdas fossilfritt, eller hur? :)

 • Vice kommunchef Anna Lind-Vikblad har haft full insyn i de regler som gäller och i Mikael Lekfalks korrupta beteende, annars har hon inte gjort sitt jobb. Hon borde ha slagit larm men hon verkar inte granskas. För att återskapa förtroendet måste ni tillsätta en oberoende granskning som leds av oppositionen där ni vänder på alla stenar. Är du beredd att göra det?

  • Hej, Jag är en stark förespråkare för att offentlig verksamhet ska ha god intern kontroll och ska granskas. Kommunrevisionen har granskat händelserna i höstas. Nu är det viktigt att vi blickar framåt och ser till att vi har bättre rutiner osv. Jag har fullt förtroende för Anna Lindh Wikblad.

 • Viktigast för Kommunens utveckling är att vi blir många fler invånare. Då behöver även byarna växa. Hur jobbar politikerna för detta? Många är också miljömedvetna och vill undvika att alltid ta bilen överallt. Finns det planer på att bygga fler cykelvägar? Det är ju byggt till "flashiga" adresser såsom Lövskär, Rutvik och Bensbyn men hur ska andra inom t.ex. 20 km radie till centrum våga cykla dit? E4 är inte en väg som känns lämplig även om det är tillåtet.

  • Hej, Det är något som vi ofta diskuterar med Trafikverket, eftersom det oftast är deras ansvar att bygga cykelvägar i landsbygd. Det vore mycket bra för kommunens utveckling, precis som du är inne på.

 • Hej! Ta tillfället i akt och gör en riktig satsning på turismen från Storbritannien när direktflyget kommer igång, bjud till på något alldeles extra.

  • Hej, Ja, det tror jag näringslivet kommer att göra. Bra idé att göra något alldeles extra i samband med första turerna. Tack!

 • Vore bra om man binder ihop Storhedens handelsområde med EN gångväg. Vore även bra med gångövergångar vid ALLA busshållplatskurer på Storhedens handelsområde.

  • Hej, Tack för dina tankar! Ja, storheden håller på att utvecklas till ett annat område än när det byggdes och det är viktig att vi skapar goda miljöer även för gångare.

 • Jag tycker det viktigaste för Luleå kommuns utveckling att Luleå kommun tar tillvara och utvecklar förutsättningarna för att bo i hela kommunen. Luleå kommuns landsbygd är fantastisk och något som borde lyftas fram. I dag fokuseras alla satsningar på de centrala delarna och alla pengar går till att "bygga stad", men många unga söker något annat.

  • Hej, Jag håller med! Jag var i morse på ett företagsbesök som verkar i besöksnäringen. Det är fantastiskt vad som händer inom det området.

 • Hur/På vilket sätt kommer kommunledningen arbeta för att återställa ett i stora stycken förlorat förtroende och få till stånd ett gott samarbete med alla de kommuninnevånare som bor på ca 25% av Luleå Kommuns yta, mer specifikt i Vitådalen.

  • Hej, Det kommer förmodligen att ta tid. Jag tänker att vi ska vara öppna och transparenta. Förhoppningsvis kommer vi att lyckas leverera en god utveckling för kommunen som helhet. Det är ju i alla fall vår ambition.

 • Varje åtgärd man gör, oavsett det sker i hemmet/familjen, på företaget, i kommunala verksamheten syftar ju alltid till att lösa fler problem än åtgärden skapar. Fråga: Anser du att nerläggning av Vitåskolan F-6 m fritidsverksamhet samt förskole- och fritidsverksamheten i Jämtön uppfyller detta kriterium? Kommentar: För barnfamiljerna i dalgången har inte livet blivit lättare eller mindre komplicerat, tids- och driftskostnader har ökat för dessa. Oklart, från mitt perspektiv, om man från den kommunala vinkeln uppnått avsedd verkan. Följdfrågor: 1. om inte, hur ska man komma tillrätta med de problem som skapats? 2. anser du att nerläggningen gett avsett sparande? 3. i skenet av att årsresultatet för Luleå kommun för 2019 var +173 Mkr mot budget +70 miljoner, undrar jag om möjligheten att ta ett omtag och återöppna både skolan o dagisverksamheten i Vitådalen? Detta mot det mycket stora besvär och ingrepp i vardagstillvaron som nerläggningen kommit att innebära för barnfamiljerna i Vitådalen. Kommentar: invånare i Vitådalen tillför 60-80 Mkr/år i kommunalskatt. Samtidigt har den kommunala servicen, genom skolnerläggning och flyttning av ”hemsamariterna” från samlingspunkt Vitå till Råneå, påtagligt försämrats. Därutöver saknar vi; 1. satsningar på infrastruktur som tillgång till säker promenadväg/cykelväg/ridväg i tillägg till den befintliga i huvudsak 90-vägen som saknar egentlig vägren och trafikeras av tunga fordon dygnet runt, 2. bredband i hela dalen 3. sedan fler år tillbaks, en fungerande mobiltelefontäckning, speciellt i övre delarna av dalgången, efter att Telia monterat ner de fungerande kopparledningarna. Tacksam för dina svar, Lars Nilsson Vitå

  • Tack för frågan! Jag förstår verkligen den frustration och oro förändringen av skolstrukturen skapar. Du är inne på flera viktiga utvecklingsfrågor för landsbygden och vi behöver ta armkrok med staten och regionen för att ta tag i dem. Frågor rörande Vitåskolan och skolstrukturen är jag inte insatt i detalj, men jag tar med mig dem till Barn- och utbildningsnämndens ordförande. Jag ser fram emot fortsatta samtal om bygdens utveckling när vi ses framöver.

 • Hej! Och välkomna till chatten! Nu börjar vi släppa fram frågor som smått.

  • Det ska bli kul!

Kom ihåg att vi inte kan ta emot långa uppsatser som frågor i detta formatet på grund av tidsbrist, så håll din fråga så kort du kan så är chansen större att du får ett bättre svar. Vi använder förhandsmoderering när det gäller chattar. Givetvis kan du vara anonym.

Senast publicerad: 2020-09-28Senast uppdaterad: 2020-09-28

Luleå kommun

Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå

Telefon: 0920-45 30 00

E-post: lulea.kommun@lulea.se

Organisationsnummer: 21 20 00-2742


Om webbplatsen
Personuppgifter, cookies och tillgänglighet